JR HOLDING wraz z inwestorem branżowym nabywają udziały w SiDLY

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

JR HOLDING ASI S.A. nabywa 57 udziałów dających prawo do 11% udziału w zyskach SiDLY – spółki działającej na rynku usług telemedycznych oraz zajmującej się projektowaniem, badaniem, konstruowaniem i sprzedażą urządzeń przeznaczenia medycznego i telemedycznego, w tym mobilnych (wearable electronics).

W wyniku podpisanej umowy inwestycyjnej dotychczasowi udziałowcy sprzedali udziały spółki na rzecz inwestora branżowego oraz finansowego. Po transakcji udziałowcami SiDLY są: Paweł Ossowski – Prezes Zarządu ZARYS International Group, założyciele spółki – Edyta Kocyk i Michał Pizon, Fundusz AIP Seed oraz JR HOLDING ASI S.A.

ZARYS International Group  to polska spółka,  jeden z największych producentów i dystrybutorów jednorazowego sprzętu medycznego w Europie. Aktualnie ZARYS to firma globalna, działająca w ponad 70 krajach na 4 kontynentach, ale też mocno zakorzeniona lokalnie i obecna dzięki swojej ofercie w większości placówek medycznych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Co istotne, ZARYS jest jednym z liderów na polskim i europejskim rynku zaopatrzenia medycznego, który jednocześnie silnie stawia na innowacyjność i rozwój.

Perspektywiczna branża, bardzo dobry produkt, a przede wszystkim zaangażowani i kreatywni założyciele to czynniki, które zadecydowały o strategicznym zaangażowaniu kapitałowym w SiDLY. Wierzę, że połączenie skali działalności ZARYS, ponad 30-letniego doświadczenia na rynku wyrobów medycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami SiDLY pozwoli nam zająć kluczową pozycję na europejskim rynku rozwiązań telemedycznych. – powiedział Paweł Ossowski, Prezes Zarządu ZARYS International Group i nowy główny udziałowiec SiDLY.

Telemedycyna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki, zwłaszcza w dobie pandemii. SiDLY wpisuje się w ten trend. Zaangażowanie ZARYS International Group, posiadającego duże doświadczenie na rynku sprzętu medycznego, wzmocni pozycję firmy na rynku. JR HOLDING natomiast oferuje wsparcie w postaci kapitału i doradztwa biznesowego – zapowiada January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING.

SiDLY tworzy system telemedyczny do zdalnego monitoringu zdrowia pacjentów i seniorów z wykorzystaniem autorskiej opaski telemedycznej. Spółka ma ambitne plany, zdeterminowany zespół i technologię odpowiadającą na potrzeby obecnego rynku opieki senioralnej i medycznej, co planujemy silnie wykorzystać – dodaje Edyta Kocyk.

Dla spółki jest to strategiczny krok w kierunku zwiększenia tempa skalowania. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć współpracę z ugruntowaną na europejskim rynku firmą z branży medycznej, jaką jest ZARYS International Group, ale przede wszystkim z doświadczonymi przedsiębiorcami: Pawłem Ossowskim i Januarym Ciszewskim. Istotnym aspektem jest również wspólna wizja rozwoju firmy, jak i wartości jakimi kierują się w biznesie wszystkie strony – podsumował Michał Pizon.