Robyg chce być liderem zielonego budownictwa

Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG
Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG

W ubiegłą środę Komisja Europejska przyjęła przełomową w historii UE regulację klimatyczno-energetyczną „Fit for 55”, której celem jest zredukowanie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. względem roku 1990. Zerową emisję CO2 netto Unia Europejska ma zamiar osiągnąć do roku 2050. Robyg włącza się bardzo aktywnie w działania proekologiczne. Planuje zrealizować jeden z celów klimatycznych znacznie wcześniej niż w 2030 – z końcem 2024 roku w swoich procesach budowlanych będzie korzystać jedynie z energii ze źródeł odnawialnych.

Twórcy regulacji wskazują na szereg korzyści, które niesie za sobą reforma. Wyremontowane energooszczędne budynki, szersza oferta transportu publicznego, czysta energia, świeże powietrze, czysta woda, zdrowa gleba oraz żywność to główne obszary, o które zatroszczy się ta dyrektywa.

100% zielonej energii w budownictwie

„Zielone budownictwo”, to idea, według której w procesie wznoszenia budynków należy uwzględnić zasady właściwe dla zrównoważonego rozwoju, a w szczególności korzystać z jak największej liczby ekologicznych rozwiązań, w celu minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie.

– W zeszłym tygodniu Unia Europejska przedstawiła „Fit for 55” czyli pakiet dyrektyw których celem jest redukcja emisji C02 do 2030. Czujemy się w ROBYG współodpowiedzialni za realizację polityki klimatycznej. Z tego powodu podejmujemy liczne inicjatywy prośrodowiskowe, których przykładem jest montowanie na dachach wszystkich budynków paneli fotowoltaicznych czy sterowanie pogodowe.  Dzisiaj deklarujemy całkowite przejście na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w procesie budowalnym do 2024. To ambitny, bardzo konkretny plan i cel, który sobie stawiamy  – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG.

Te ambitne cele, są spójne z zieloną polityką i misją, którą z powodzeniem wdraża oraz realizuje  deweloper Robyg. Obecnie przygotowuje on strategię ESG (Environmental, Social and Governance), której jednym z fundamentów będzie właśnie przejście w procesie budowalnym w pełni na energię pochodzącą z źródeł odnawialnych.

– Ekologia i zrównoważony rozwój to tematy, na których koncentrujemy się w ROBYG. Podchodzimy odpowiedzialnie do kwestii związanych z ochroną środowiska i przykładamy ogromną wagę do tego, skąd pochodzi wykorzystywana przez nasze budynki energia elektryczna. W odpowiedzi na ogłoszony w zeszłą środę przez Komisję Europejską pakiet dotyczący prawa klimatycznego podjęliśmy przełomową decyzję o przejściu w 100% na energię z źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat czyli do 2024 roku. Taki krok pozwoli nam znacząco zredukować ślad węglowy i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2. To pierwszy z celów jaki znajdzie się w strategii ESG przygotowywanej właśnie w ROBYG.   – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYGChcemy działać tak by następne pokolenia mogły korzystać z zasobów na ziemi w tym samym stopniu jak obecne i w tym celu stawiamy sobie konkretne, mierzalne cele i jesteśmy przygotowani na ich realizację.

15-minutowe miasta korzystne dla środowiska

Troska o środowisko w branży budowlanej to nie tylko wykorzystywanie „zielonej” energii, ale także odpowiedzialne projektowanie i kształtowanie swoich inwestycji. 15-minutowe miasta to idea odpowiednio zaplanowanych i wielofunkcyjnych przestrzeni oferujących szereg udogodnień w swoim obrębie, bez wychodzenia poza teren osiedla. Mają znaczący wpływ na minimalizowanie konieczności przemieszczania się w odleglejsze części miasta, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie miał możliwość realizacji  wszystkich najważniejszych potrzeb w odległości 15 minut od domu.

– Robyg jest polskim liderem w budowaniu 15-minutowych osiedli. Od prawie dwudziestu lat realizuje projekty odpowiadające tej idei. Promuje dzięki temu osiedla, których centrum stanowi szczęśliwy człowiek funkcjonujący w zdrowym, przyjaznym i ekologicznym otoczeniu. Na naszych osiedlach wspieramy tym samym mikro i elektromobilność czy korzystamy z odnawialnych źródeł energii, które zasilają części wspólne oraz projektujemy bioróżnorodne tereny zielone – mówi Anna Wojciechowska, ESG Ekspert, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku i Poznaniu.

Dzisiaj, bardziej niż kiedyś powinno się odpowiedzialnie myśleć o bezpiecznej przyszłości. Położyć nacisk nie na zysk, ale także na troskę o zasoby naturalne, otaczających nas ludzi i kolejne pokolenia. Biorąc pod uwagę skalę i charakter odziaływania na środowisko, nie ma lepszej branży niż budowlana, by wspólnie kształtować zrównoważoną przyszłość.