Massmedica S.A. zawarła umowę z chińskim producentem implantów ortopedycznych

fuzja umowa praca

Massmedica S.A. zawarła umowę z chińskim producentem implantów ortopedycznych – firmą Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. („Chunli”) na wyłączną dystrybucję endoprotez stawu kolanowego i biodrowego w Polsce oraz prawa do sprzedaży implantów Chunli na terenie Unii Europejskiej. Chiński partner jest notowany na giełdzie w Hongkongu, a jego kapitalizacja przekracza 1 mld USD. W 2020 r. notował sprzedaż na poziomie 195 mln USD, a jego współpraca z Massmedica S.A. wiąże się z planami ekspansji  na rynku UE. Jednocześnie obie spółki zawarły umowę dotyczącą utworzenia składu komisowego implantów do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego zlokalizowanego w magazynach Massmedica S.A. o wartości 1 mln USD.

Pozyskaliśmy jako partnera jednego ze światowych liderów na rynku implantów ortopedycznych, co wpisuje się w długofalową strategię wzmacniania tego obszaru działalności. Co niezwykle ważne, uzyskujemy możliwości dystrybucyjne co poszerza nasze pole biznesowego manewru z produktami Chunli na terenie całej UE. Spodziewamy się, że umowa wpłynie pozytywnie na wyniki sprzedażowe działu RECON oraz zapewni dalszy wzrost marży prowadzonej działalności. Zawarcie wspomnianej umowy istotnie zwiększa dywersyfikację dostawców działu tego segmentu naszej działalności. Utworzenie składu komisowego implantów eliminuje z kolei podstawową przeszkodę ograniczającą wzrost sprzedaży w branży implantów ortopedycznych związaną z nakładami niezbędnymi do tworzenia w szpitalach składów implantów i instrumentów niezbędnych do zakładania endoprotez. Pozwoli to na dynamiczny wzrost sprzedaży implantów Chunli, tak w Polsce, jak i na terenie UE – mówi Marek Młodzianowski, Prezes Zarządu Massmedica S.A.

Zgodnie z umową na mocy której powstał skład komisowy Chunli przekaże Massmedica S.A. w komis implanty o wartości 1 miliona USD, które Massmedica S.A. będzie wykorzystywać do zaopatrywania szpitali w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Implanty będą przekazywane w transzach począwszy od czwartego kwartału 2021 do połowy roku 2022. Polska spółka będzie dokonywała płatności tylko za sprzedane implanty w terminach przewidzianych przez umowę dystrybucyjną. Dodatkowo Chunli przekaże nieodpłatnie Massmedica S.A. zestawy instrumentów niezbędne do implantacji endoprotez.

Chunli jest wiodącym producentem sprzedającym implanty ortopedyczne w Chinach, posiadającym sieć dystrybucji w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. We współpracy z Massmedica S.A., notowana na giełdzie w Hongkongu spółka rozpoczyna sprzedaż swoich produktów w Europie. Tym samym Chunli będzie pierwszym znaczącym chińskim producent endoprotez na rynku UE. W ramach zawartej umowy Spółka uzyskała prawa do sprzedaży implantów Chunli na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki zawartemu kontraktowi Massmedica S.A. uzyska dostęp do segmentu nowoczesnych, ekonomicznych implantów stanowiących obecnie większość rynku endoprotez w Polsce i Europie.

W związku z zawartą umową Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2020 roku na kapitał zapasowy. Spółka zamierza przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2020 na inwestycje w implanty i instrumenty niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży wyrobów nowego dostawcy.

Nasza działalność zyskuje całkowicie nowy wymiar. Stawiamy na solidnych partnerów z całego świata i głęboko wierzę, że nasza nowa umowa to dopiero początek rozbudowy naszej oferty dla szpitali i placówek medycznych. Nasza działalność nabiera tempa i sądzę, że kolejne lata mogą być dla nas kluczowe w kreśleniu kolejnych planów na rynku kapitałowym – dodaje Marek Młodzianowski, Prezes Zarządu Massmedica S.A.