Katowice – miasto nowoczesnych usług biznesowych

Silesia Star Katowice
Silesia Star Katowice

Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z najważniejszych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  Na zlecenie Urzędu Miasta Katowice, ABSL we współpracy z partnerami – JLL, Randstad Polska i Randstad Sourceright, przygotowało raport charakteryzujący rozwój branży w mieście.

Katowice są dynamicznie rozwijającym się miastem oraz najważniejszym ośrodkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), liczącej 2,3 mln mieszkańców. Miasto stanowi ważne w skali kraju centrum akademickie, kulturalne i gospodarcze, cechujące się dynamicznym rozwojem, wysoką jakością życia oraz nowoczesną gospodarką, w której istotny udział mają usługi dla biznesu. W metropolii funkcjonują 102 centra usług, zatrudniające w sumie 23 500 pracowników. Stanowi to 8% ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Istotny wpływ na silną pozycję ośrodka na mapie usług biznesowych wywarły inwestycje globalnych firm, które zdecydowały się na ulokowanie tu swoich centrów. Wzrost zatrudnienia w nowych centrach usług przyczynił się do przeformułowania krajobrazu gospodarczego Katowic i regionu, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wizerunek biznesowy analizowanego obszaru.

Specjalizacje Katowic

W Katowicach działają centra usług firm z 20 państw. Wśród podmiotów zagranicznych największy udział mają firmy z USA, Niemiec i Francji, do których należy łącznie 40% ogółu centrów. W I kw. 2019 r. centra usług na analizowanym obszarze zatrudniały 23 500 osób. Najczęściej zaś spotykaną kategorią świadczonych usług były te z obszaru IT, realizowane w 54 na 102 funkcjonujące tu jednostki. Centra w których usługi IT stanowią dominującą działalność generują̨ nieco ponad połowę (51%) zatrudnienia w branży.

Dynamiczny rozwój sektora można zaobserwować choćby na portalach z ogłoszeniami o pracę ‑ w I kwartale 2019 r. na ponad 5 500 ofert pracy w Katowicach, 60% odnosiło się do centrów SSC/BPO oraz IT. – W okresie ostatnich trzech lat wzrost zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł 43%, co stanowi ponad 7 000 nowych miejsc pracy, utworzonych głównie w Katowicach. W tym czasie w Katowicach powstały 22 nowe centra usług, jednak większość zatrudnienia (59%) wygenerowały centra funkcjonujące już przed 2016 r., rozwijające swoją działalność. Prognozujemy, że w I kwartale 2020 r., w sektorze zatrudnionych będzie już nawet 25 000 pracowników, w tym 20 000 w samych Katowicach – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego ABSL. Firmy, poza zwiększaniem zatrudnienia, rozszerzają również zakres świadczonych usług – w ostatnim roku aż 83% z nich rozszerzyło swoje portfolio, a 81% ma to w planach na najbliższy rok.

Dlaczego Katowice? Wysoka jakość życia w nowoczesnym mieście

Powodów, dla których warto zainwestować w Katowicach jest co najmniej kilka. Miasto należy do najlepiej skomunikowanych obszarów
w Polsce, zarówno pod względem transportu drogowego,  kolejowego jak i lotniczego. Katowice to również miejsce, gdzie prowadzone są liczne inwestycje rozwijające infrastrukturę społeczną. Dzięki temu, z roku na rok wyraźnie poprawia się jakość życia mieszkańców, co potwierdzają wyniki wielu rankingów i dane statystyczne.

Jesteśmy liderem wśród polskich miast w działaniach proekologicznych, w mieście jest wiele parków i terenów zielonych. Zajmują one prawie połowę powierzchni miasta. Podejmujemy także intensywne działania na rzecz rozwoju ekomobilności. Katowice są miejscem, gdzie doskonale rozwinęła się infrastruktura dla biznesu. Duża liczba hoteli i centrów konferencyjnych sprzyja organizacji wydarzeń o randze międzynarodowej. Katowice jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki stanowi wyjątkowe miejsce na mapie Europy, będąc ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. Katowice należą do grupy miast o wysokiej jakości życia, co potwierdza doroczny ranking tygodnika Polityka.

W 2018 roku miasto zajęło także pierwsze miejsce w rankingu najbardziej ekologicznych miast przygotowanym przez magazyn Forbes. Na wyniki miasta wpływają m. in. działania zwiększające wykorzystanie samochodów elektrycznych oraz rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. W Katowicach każdego roku odbywają się wydarzenia przyciągające setki tysięcy widzów z wielu krajów. Są to imprezy kulturalne, rozrywkowe i artystyczne, jak również duże konferencje biznesowe. W 2018 roku w całym mieście takich spotkań odbyło się̨ 6 170 i uczestniczyło w nich 757 630 osób.

Katowice z uwagi na swoje położenie w centrum ponad dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, oferują̨ unikatowy w skali Polski dostęp do zasobów na rynku pracy. Na obszarze tym kształci się prawie 94 000 studentów o różnorodnych kompetencjach niezbędnych m.in. do pracy w sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu. Ogromny potencjał rekrutacyjny regionu bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność biznesową Katowic oraz rynek biurowy. Warto podkreślić, iż Katowice z podażą na poziomie około 520 tys. m2 są obecnie na czwartym miejscu wśród rynków regionalnych pod kątem dostępnej powierzchni biurowej.

Katowice wspierają nowe inwestycje

Katowice cechuje efektywny, lokalny system obsługi inwestorów, polegający m.in. na współpracy z Polską Agencją Inwestycji
i Handlu (PAIH), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami doradczymi. – Inwestorom oferowana jest kompleksowa pomoc w zakresie realizacji procedur inwestycyjnych, otrzymują̨ również wyczerpujące informacje na temat rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w mieście. Firmy mogą liczyć na otwartość i zaangażowanie ze strony Miasta, co ułatwia rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Wydziału Obsługi Inwestorów, który zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego do momentu realizacji inwestycji, a nierzadko ten kontakt jest stały w ramach formuły „after-care” – dodaje Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.