Klienci po 50-tce kupują droższe mieszkania

0

Im mieszkania droższe (w ujęciu ceny metra kwadratowego), tym odsetek osób po 50-tce wśród kupujących jest większy. Jednocześnie ludzie tacy, częściej niż młodsi, nabywają nieruchomości małe. Home Broker przeanalizował transakcje dokonane przez swoich klientów na rynku pierwotnym w ostatnim roku pod kątem wieku nabywców.

Klienci Home Broker kupujący mieszkania od deweloperów (badaniu poddano prawie 2,3 tys. transakcji dokonanych przez klientów HB na rynku pierwotnym) to najczęściej ludzie w przedziale wiekowym 30-39 lat. Stanowią oni prawie 39 proc. kupujących nowe mieszkanie za pośrednictwem firmy. Przed 30-tką jest 30 proc., a po 50-tce 18 proc.

Wykres 1: Struktura wiekowa klientów Home Brokera kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym

Wykres 1 Struktura wiekowa klientów Home Brokera kupujących mieszkanie na rynku pierwotnymŹródło: Home Broker

Wiek kupującego vs powierzchnia mieszkania

Wśród mieszkań kupionych przez ostatni rok mieszkanie od dewelopera za pośrednictwem Home Brokera najpopularniejsze były lokale o powierzchni 40-50 mkw. (36 proc.). Najmniej kupiono nieruchomości małych (do 30 mkw. – 5,5 proc.) i dużych (powyżej 70 mkw. – 8 proc.).

Zainteresowanie poszczególnymi metrażami jest jednak różne w poszczególnych grupach wiekowych klientów. Ponad 11 proc. osób w wieku przekraczającym 50 lat kupuje mieszkania do 30 mkw. W młodszych grupach nieruchomości takie wybiera mniej osób. W kategorii 30-39 lat jest to 4 proc., a 20-29 lat mniej niż 2 procent. Mieszkania największe (ponad 70 mkw.) to domena osób w wieku 30-39 lat, które kupiły ponad 51 proc. tych lokali.

Z czego wynika fakt, że najstarsi klienci kupują najwięcej małych mieszkań, a 30-latkowie największych? W czwartej dekadzie życia lat wiele osób dochodzi do dobrze płatnej pracy i niektórzy kupują swoje drugie mieszkanie (gdy pierwsze okaże się za małe), które powinno odpowiadać potrzebom rozwijającej się rodziny.

Ludzie po 50-tce z kolei kupują małe mieszkania głównie dlatego, że na pewnym etapie życia (czasem po 50-tce, czasem po 70-tce) nie mają potrzeby utrzymywania domu czy większego mieszkania. Inna grupa to nabywcy nieruchomości przeznaczonej dla dzieci. Często są to mieszkania niewielkie, ale dobrze zlokalizowane (bo takie są potrzeby młodych ludzi), zatem relatywnie drogie. Nie można też zapominać o zakupach inwestycyjnych – kawalerka, choć relatywnie droga, nadal znajduje amatorów.

Wykres 2: Struktura powierzchni mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym przez klientów Home Brokera

Wykres 2 Struktura powierzchni mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym przez klientów Home BrokeraŹródło: Home Broker

Wiek kupującego vs cena mieszkania

Ciekawostką jest, że w skali całego kraju ludzie po 50-tce stanowią tym większy odsetek kupujących, im droższe mieszkania (biorąc pod uwagę cenę za metr kwadratowy) weźmie się pod lupę. Odsetek takich klientów w mieszkaniach do 7 tys. zł za mkw. nie przekracza 18 proc. W przedziale 7-8 tys. zł za mkw. jest to 23 proc., w kolejnym (8-9 tys. zł) już 27 proc., a w przypadku lokali droższych niż 9 tys. zł za mkw. – ponad 31 procent. To wiąże się ze statystyką rozmiaru lokali, bo im mieszkanie mniejsze, tym cena za metr kwadratowy jest wyższa.

Czytaj również:  Stracone złudzenia, czyli pierwsze urodziny specustawy mieszkaniowej

Wykres 3: Struktura wiekowa kupujących mieszkania zależnie od ceny mieszkania za metr kwadratowy

Wykres 3 Struktura wiekowa kupujących mieszkania zależnie od ceny mieszkania za metr kwadratowyŹródło: Home Broker

Największy odsetek nieruchomości z rynku pierwotnego kupowanych w całej Polsce za pośrednictwem Home Brokera stanowią mieszkania kupione za 200-299 tys. zł, jest to 43 proc. Tych najdroższych, za ponad 800 tys. zł, jest niedużo – stanowiły w ostatnim roku 0,6 proc. lokali kupionych przez klientów Home Brokera. Nieruchomości droższe niż pół miliona złotych stanowiły z kolei 5,5 proc.

Miasto vs powierzchnia mieszkania

Najwięcej sprzedawanych za pośrednictwem HB mieszkań ma powierzchnię 40-50 mkw., ale w poszczególnych miastach ich odsetek jest różny. Najmniej jest ich w Łodzi i Poznań (27 proc.), a najwięcej w Rzeszowie (41,3 proc.). Udział dużych mieszkań (70 mkw. i większych) w transakcjach jest najwyższy w Łodzi (15 proc.) i Poznaniu (14 proc.), najniższy zaś w Rzeszowie (2 proc.).

Wiek kupującego vs miasto

Interesujące jest również, że struktura wiekowa klientów znacznie różni się w poszczególnych miastach. W Bydgoszczy 45 proc. kupujących mieszkania to ludzie poniżej 30-tki, a w Rzeszowie jest ich zaledwie 17 proc. W stolicy Podkarpacia jest za to wysoki odsetek (wyższy odnotowaliśmy jedynie w Krakowie) osób w wieku 50+. To 25 proc. klientów, podczas gdy w Poznaniu ledwie 8 proc.

W większości badanych miast największa grupa kupujących to 30-latkowie, wyjątkiem jest Bydgoszcz, gdzie przeważają osoby młodsze, w Poznaniu te dwie grupy mają taką samą reprezentację.

Wykres 4: Struktura wiekowa kupujących mieszkania na rynku pierwotnym w miastach

Wykres 4 Struktura wiekowa kupujących mieszkania na rynku pierwotnym w miastachZa strukturą wiekową kupujących nieruchomości idzie średni wiek kupującego. Z ośmiu największych rynków jakie przepadał Home Broker, najniższa średnia wieku jest w Poznaniu i jest to 33,7 lat. Wynika to z wysokiego poziomu życia w tym mieście. Osoby dorastające w Poznaniu nie szukają innych miast do zamieszkania, tylko po wejściu w dorosłość i zdobyciu zdolności zakupowej, kupują mieszkanie. Dość niska średnia wieku nabywców jest też w Bydgoszczy (35,1 lat) i Gdańsku (35,8 lat). Na przeciwnym biegunie są Rzeszów (39,4 lat) i Kraków (39,5 lat).

Tabela 1: Średni wiek kupujących mieszkania na rynku pierwotnym w poszczególnych miastach

Miasto Średni wiek kupujących mieszkanie
Bydgoszcz 35,1 lat
Gdańsk 35,8 lat
Kraków 39,5 lat
Łódź 37,9 lat
Poznań 33,7 lat
Rzeszów 39,4 lat
Warszawa 37,5 lat
Wrocław 35,8 lat

Źródło: Home Broker

Marcin Krasoń, Home Broker,
Robert Latuszek, Analityk Projektów Inwestycyjnych, Home Broker Business
Źródło: Home Broker