Kolejna inwestycja MCI w sektorze e-travel

Tomasz Danis, zarządzający funduszem Internet Ventures FIZ
Tomasz Danis, zarządzający funduszem Internet Ventures FIZ

Travelata.ru, rosyjska spółka z segmentu online travel pozyskała 7 mln USD z drugiej rundy finansowania. Kapitał pochodzi od nowego inwestora jakim jest fundusz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (ang. EBRD) oraz funduszu MCI.TechVentures (TV) i Mezzanine Management (MM), dotychczasowych inwestorów, będących jednocześnie akcjonariuszami spółki portfelowej Invia. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności i umocnienie pozycji lidera w sprzedaży internetowych pakietów wakacyjnych na rynku rosyjskim. Ponadto, fundusze TV oraz MM  odkupią część udziałów Travelata od Invia.cz.

Będąc spółką na wczesnym etapie rozwoju,  Travelata była inkubowana w ramach grupy Invia, korzystając ze wsparcia kapitałowego i merytorycznego całej grupy. Poprzez kolejną rundę finansowania z udziałem inwestorów międzynarodowych, spółka będzie realizowała kolejny etap wzrostu, przy zachowaniu współpracy poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk – mówi Tomasz Danis, Investment Partner w MCI Management.

Według analiz rynkowych sprzedaż wycieczek online to jeden z najlepiej rozwijających się segmentów e-commerce. MCI zaangażował się w ten segment w 2000 r., nabywając pakiet akcji w Travelplanet, a następnie  Invia.cz. W drugiej połowie 2012 roku MCI, poprzez Invia, rozpoczął ekspansję na rynek rosyjski, gdzie został inwestorem Travelata.

– Jesteśmy przekonani co do dużego potencjału wzrostu zarówno rosyjskiego sektora e-travel jak i  Travelata, dlatego postanowiliśmy dokapitalizować tę spółkę. Zespół funduszu TV posiada znaczące doświadczenie w tym segmencie, zdobyte w ostatnich 10 latach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestycja w Travelata opiera się więc na modelu, w którym fundusz wnosi kapitał oraz kompetencje w zakresie sprawdzonego modelu biznesowego, co pozwoli na szybsze zbudowanie wartości spółki. W naszej ocenie jest to jednocześnie optymalny model inwestycji funduszu na rynku rosyjskim, gdyż doświadczenie funduszu zdobyte w regionie pozwala na lepszą ocenę możliwości inwestycyjnych oraz znaczące wsparcie przedsiębiorców – komentuje Sylwester Janik, Zarządzający MCI. TechVentures. – Cieszę się, że w kolejnej rundzie inwestycyjnej wzięli udział wszyscy dotychczasowi inwestorzy, a to grono powiększyło się jeszcze o nowy fundusz  EBOiR, posiadający doświadczenie w inwestycjach na rynku rosyjskim. To istotne wzmocnienie struktury kapitałowej Spółki – dodaje.

Cieszymy się z możliwości wsparcia wzrostu Travelata w segmencie sprzedaży internetowych pakietów wakacyjnych, obszarze w naszej ocenie posiadającym największy potencjał wzrostu na rynku rosyjskim. Kluczowe znaczenie dla naszej decyzji inwestycyjnej miała jakość ludzi zaangażowanych w rozwój spółki od środka i z jej bliskiego otoczenia – dodaje Izzet Guney, Director of Information and Communication Technologies w EBOIR.