Kolejna pula obligacji PKN ORLEN trafi na rynek

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

PKN ORLEN, w ramach trzeciej serii obligacji detalicznych, wyemituje papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M i marża w wysokości 1,20%. Zapisy na obligacje o łącznej wartości 200 mln zł ruszą już 7 maja br.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych emisji, również seria C skierowana jest do inwestorów indywidualnych. Przy tej emisji Koncern zdecydował się na stosowaną w poprzednim programie metodę przydziału, w której decyduje kolejność zapisów.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

– Zaproponowaliśmy atrakcyjne warunki i liczymy, że wypracowana przez nas stabilna pozycja na rynku przełoży się na zainteresowanie ze strony inwestorów. Naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego wzmacnia również ocena agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol) – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Nowa emisja, podobnie jak dwie poprzednie, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć Punktów Obsługi Klienta oraz Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu, PKN ORLEN może wyemitować, w kilku seriach, obligacje do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji są dostosowywane do bieżących oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu.

W dwóch ostatnich seriach programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych zainteresowanie znacznie przewyższyło pulę dostępnych środków. Inwestorzy mają możliwość sprzedaży oraz kupna tych walorów na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.