Komentarz dzienny, 13 listopada 2013

0

Rachunek bieżący odnotował w październiku deficyt w wysokości 1024mln EUR (konsensus rynkowy i nasza prognoza w okolicach -800 mln EUR). Rewizje danych historycznych były niewielkie. Rachunkiem bieżącym sterują dwa wzajemnie kompensujące się zjawiska, wspomagane sterowanym egzogenicznie (transfery z UE) saldem transferów. Z jednej strony Polskę charakteryzuje wysoki i względnie trwały (biorąc pod uwagę wysoki i stabilny udział inwestorów zagranicznych, zarówno na rynku obligacji i rynku akcji) deficyt na rachunku dochodów. Z drugiej strony przy akompaniamencie stabilnej nadwyżki w handlu usługami (300-500mln EUR miesięcznie) rośnie nadwyżka handlowa na rynku towarów. Przy znikomym transferze z UE, wspomniane elementy rachunku bieżącego sumują się na deficyt w okolicach 600-1000mln EUR. Gdy transfer z UE dopisze, pojawia się nadwyżka na rachunku bieżącym lub odpowiednio – niższy deficyt. 

Czytaj również:  Otoczenie makroekonomiczne nie będzie sprzyjać poprawie konkurencyjności MSP