Komentarz dzienny, 17 lipca 2013

0

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w czerwcu w ujęciu rocznym o 0,8% r/r (nasza prognoza i konsensus rynkowy -0,9%, poprzednio -0,9%). Tym samym dynamika zatrudnienia nie tylko się wypłaszcza, ale wręcz zaczyna rosnąć. Dodatkowo mamy do czynienia ze zdecydowanie najwyższym w tym roku tempem wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym (nie licząc stycznia napędzanego jak co roku statystycznie): +9tys. (+0,2%). Podtrzymujemy naszą diagnozę, że rynek pracy osiągnął już dno i w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie rosła (niewykluczone, że do końca roku będzie dodatnia).