Komentarz dzienny, 18 listopada 2013

0

Produkcja przemysłowa spadła w październiku o 0,1% (konsensus rynkowy opiewał na wzrost o 0,2%). Poprzednie dane zostały zrewidowane w górę łącznie o +0,1% (ostatnie dwie publikacje za wrzesień i sierpień łącznie o 0,2%). Przetwórstwo przemysłowe odnotowało wzrost o 0,3% (rewizje netto +0,2%), co było zgodne z konsensusem prognoz. Negatywnie zaskoczyło jednak górnictwo (-1,6%) oraz wytwarzanie i dystrybucja mediów (-1,1%). Pierwszy minus – biorąc pod uwagę dynamikę sektora wydobywczego gazu łupkowego – to zapewne wypadek przy pracy, drugi związany jest stricte z efektami pogodowymi; październik był globalnie bardzo ciepły (również między innymi w Polsce).