Komentarz Grzegorza Sielewicza do zmiany ocen ryzyka dla 15 państw

Rok 2017 będzie mijał pod znakiem ryzyka politycznego i bankowego w krajach rozwijających się, ocenia Coface w analizie obejmującej 160 państw. Pomimo tego po raz pierwszy od połowy 2015 r. Coface ocenia, że w większej ilości państw ryzyko zmalało niż wzrosło. Wyniki ratingu ogłoszono w tym tygodniu w Paryżu.

Coface zmieniło swą ocenę ryzyka dla 15 państw, przy czym w przypadku 11 jest to zmiana pozytywna. Kraje o najmniejszym ryzyku mają oceny zaczynające się od A1, a o największym opatrzone są literą E. Rating Hiszpanii podniesiono do A3, a Islandii i Cyprowi (gdzie spada ryzyko związane z kontrolą przepływu kapitału) nadano teraz odpowiednio oceny A2 i B. Państwa Europy Środkowej nadal poprawiają swoją pozycję w rankingu 160 państw ocenianych przez Coface. Estonia (A2), Serbia (B) oraz Bośnia i Hercegowina (C) odnotowały poprawę środowiska biznesowego, a wzrost w tych państwach osiąga bezpieczny poziom. Bułgaria (A4) potwierdziła powrót do formy dzięki umiarkowanemu wzrostowi i dalszej konsolidacji sektora bankowego.

Ocena dla Polski nie zmieniła się i jest taka sama, jak po korekcie dla Hiszpanii, czyli A3. A więc Łotwa awansowała do grona krajów lepiej ocenianych od Polski.

– Zmiana dotycząca Hiszpanii jest istotna dla polskich firm, bo Hiszpania jest wśród 10 krajów, do których eksportujemy najwięcej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej.

Z ciekawostek: w Afryce są kraje, których rating jest zbliżony do polskiego. W Afryce Subsaharyjskiej mniejsze państwa radzą sobie zdecydowanie lepiej niż większe gospodarki. Dwa osiągające najlepsze wyniki to Ghana (B), która w grudniu zdała sprawdzian z dojrzałości demokratycznej i w której obecnie obserwuje się dobre zarządzanie finansami publicznymi, a także Kenia (A4), gdzie odnotowano gwałtowny wzrost turystyki i zwiększony poziom inwestycji publicznych.

Pomimo ostatniego przyspieszenia gospodarczego, niepewność będzie nadal cechowała globalny klimat gospodarczy w tym roku.