Komentarz poranny, 12 kwietnia 2013

raport giełda

Prezes BZ WBK, Mateusz Morawiecki, poinformował, że koszt ryzyka w 1Q 2013 ukształtował się bliżej dolnej granicy przedziału 120-135p.b. wskazanego jako punkt odniesienia na rok 2013. Nie mamy jeszcze dokładnych prognoz na 1Q 2013, ale w naszych prognozach na 2013 zakładamy koszt ryzyka na poziomie 118p.b.