Tomasz Bardziłowski nowym Prezesem Zarządu GPW

Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu GPW
Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu GPW
  • 27 marca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
  • Decyzję o powołaniu Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW podjęło 5 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW
  • 29 marca 2024 r. pełnomocnik Walnego Zgromadzenia GPW, mecenas Tomasz Walkiewicz, odebrał w imieniu Spółki decyzję KNF informującą o udzieleniu zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy. Oznacza to, że Tomasz Bardziłowski z dniem dzisiejszym formalnie rozpoczyna pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 27 marca 2024 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Po otrzymaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Tomasz Bardziłowski obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu GPW. Decyzja weszła w życie 29 marca br. w dniu doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy.

Uchwałę w sprawie powołania Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 5 lutego 2024 r. Decyzja zapadła większością głosów na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego 35,01 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Tomasz Bardziłowski

Tomasz Bardziłowski ukończył studia licencjackie na wydziale Finansów i Bankowości SGH, zdobył tytuł magistra finansów międzynarodowych na University of Amsterdam. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School oraz Program for Leadership Development na Harvard Business School. Studiował również na Staffordshire University Business School w Wielkiej Brytanii oraz na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu.

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w domu maklerskim ABN AMRO w Warszawie, w latach 1998-2003 pracował w Credit Suisse First Boston jako analityk ds. rynku polskiego. W latach 2003-2005 był szefem  departamentu sprzedaży instytucjonalnej DM BZ WBK (obecnie Santander), a w latach 2005-2006 Prezesem Zarządu CAIB Securities. W latach 2006-2010 piastował stanowiska Head of Emerging Europe Equity Research oraz Head of CEE Equities w UniCredit CAIB. W latach 2010-2012 był Dyrektorem Zarządzającym i szefem polskiego oddziału Credit Suisse Securities. W latach 2012-2018 sprawował stanowiska Członka Zarządu i szefa Departamentu Rynku Publicznego Vestor Dom Maklerski (wcześniej DI Investors). Od lutego 2019 r. był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Rynków Kapitałowych i Doradcą Zarządu IPOPEMA Securities. W latach 2014-2016 obejmował stanowisko eksperta ds. rynków kapitałowych w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Tomasz Bardziłowski był wielokrotnie nagradzany jako najlepszy analityk ds. rynku CEE, m.in. w rankingu Institutional Investors. W roku 2005 uznany w plebiscycie gazety Parkiet „Analitykiem Roku”, w roku 2006, w tym samym plebiscycie, uznany za najlepszego stratega giełdowego. Jest maklerem giełdowym (nr licencji 2110) i posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), który uzyskał
w 2000 r.