Tomasz Bardziłowski nowym Prezesem Zarządu GPW

gpw giełda
  • 05 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powołało Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW
  • Powyższa decyzja wejdzie w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy

05 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. Uchwałę podjęto większością głosów na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego 35,01 proc. kapitału zakładowego Spółki. Decyzja wejdzie w życie w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

Tomasz Bardziłowski

Pan Tomasz Bardziłowski ukończył studia licencjackie na wydziale Finansów i Bankowości SGH, zdobył tytuł magistra finansów międzynarodowych na University of Amsterdam. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School oraz Program for Leadership Development na Harvard Business School. Studiował również na Staffordshire University Business School w Wielkiej Brytanii oraz na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w domu maklerskim ABN AMRO w Warszawie, w latach 1998-2003 pracował w Credit Suisse First Boston jako analityk ds. rynku polskiego. W latach 2003-2005 szef departamentu sprzedaży instytucjonalnej DM BZ WBK (obecnie Santander), w latach 2005-2006 Prezes Zarządu CAIB Securities. W latach 2006-2010 piastował stanowiska Head of Emerging Europe Equity Research oraz Head of CEE Equities w UniCredit CAIB. W latach 2010-2012 był Dyrektorem Zarządzającym i szefem polskiego oddziału Credit Suisse Securities. W latach 2012-2018 Członek Zarządu i szef Departamentu Rynku Publicznego Vestor Dom Maklerski (wcześniej DI Investors). Od lutego2019 r. Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków Kapitałowych i Doradca Zarządu IPOPEMA Securities. W latach 2014-2016 ekspert ds. rynków kapitałowych w Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wielokrotnie nagradzany jako najlepszy analityk ds. rynku CEE, m.in. w rankingu Institutional Investors. W roku 2005 uznany w plebiscycie gazety Parkiet „Analitykiem Roku”, w roku 2006, w tym samym plebiscycie uznany za najlepszego stratega giełdowego. Makler giełdowy (nr licencji 2110), posiadacz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA), który uzyskał w 2000 roku.