Komunikat w związku z doniesieniami medialnymi nt. działań prokuratury wobec Podsekretarza Stanu Jacka Kapicy

0

W związku z doniesieniami medialnymi na temat działań prokuratury wobec Podsekretarza Stanu Jacka Kapicy Ministerstwo Finansów informuje, że do ministerstwa wpłynęło pismo Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku z dnia 26 maja 2014 roku sygnalizujące ustalenia prowadzonego od 2009 roku śledztwa w sprawie urządzania gier na automatach o niskich wygranych. Wobec powyższego pisma Wiceminister Finansów Jacek Kapica ustosunkował się 30 czerwca 2014 roku pismem skierowanym bezpośrednio do Prokuratora Generalnego.

29 maja 2014 roku do Ministerstwa Finansów wpłynęło pismo Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku w którym na podstawie art. 19 § 1 kodeksu postępowania karnego wskazano między innymi, że funkcjonujący w latach 2003-2009 system nadzoru nad rynkiem gier na automatach niskich wygranych, który obejmował ich badania, rejestrację, włączenie do eksploatacji oraz kontrolę prawidłowego stosowania maksymalnej stawki za udział w jednej grze oraz maksymalnej jednorazowej wygranej, był niesprawny głównie z powodu rażących zaniedbań urzędniczych. Zaniechania urzędnicze sprawiły, że nadzór nad eksploatacją urządzeń był nie tylko formalny lecz wręcz iluzoryczny. Skutkiem tych zaniechań była powszechna eksploatacja urządzeń, które były niezgodne z ustawą.
Wobec powyższego pisma Wiceminister Finansów Jacek Kapica ustosunkował się 30 czerwca pismem skierowanym bezpośrednio do Prokuratora Generalnego. W piśmie wskazał między innymi, że podziela zdanie Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, że funkcjonujący w latach 2003-2009 system nadzoru nad rynkiem gier na automatach o niskich wygranych był niewłaściwy. Wynikiem identyfikacji tego stanu były zrealizowane przez Ministra Finansów działania legislacyjne, administracyjne, organizacyjne i personalne. Rozpoczęcie zmian prawa w 2008 roku naruszyło, utrwalone od 2003 roku, interesy podmiotów i osób urządzających gry na automatach, które rozpoczęły szereg działań mających zapobiec wejściu w życie nowych przepisów, do usunięcia wiceministra finansów ze stanowiska włącznie. Było to przedmiotem zainteresowania operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj również:  Podatek (nie)solidarnościowy. Zapłacą tylko najlepiej zarabiający

W swoim piśmie do Prokuratora Generalnego Minister Kapica przedstawił również podejmowane od 2008 roku działania legislacyjne i organizacyjne, służące naprawie rynku gier hazardowych, które skutecznie zmieniły sytuację nadzoru nad rynkiem gier ukształtowaną w roku 2003.

Z początkiem 2008 roku podjęto prace nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej i nowelizacją ustawy ograch i zakładach wzajemnych, w których wprowadzono między innymi uprawnienia dla funkcjonariuszy celnych do przeprowadzania w trakcie kontroli eksperymentu gry na automacie, oraz zmiany przepisów Kodeksu karnego skarbowego dotyczących przestępstw przeciwko organizacji gier.

Ostatecznie w wyniku podejmowanych przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Finansów konsekwentnie i wielokrotnie działań legislacyjnych i organizacyjnych, m.in.: