Konferencja dydaktyczna nt. innowacyjności gospodarki

Uniwersytet Warszawski – student studia (1)

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych„, organizowanej przez WNE UW przy współpracy z NBP oraz KNN UW w dniach 21 – 22 czerwca. Podczas konferencji odbędą się prezentacje i dyskusja nad aktualnymi badaniami poświęconymi m.in. finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, wirtualnym walutom, innowacjom pracowniczym oraz polskim bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Konferencję uświetnią wykłady gości specjalnych: prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej (PTE, SGH) oraz dra Krzysztofa Guldy (UWRC Sp. z o.o.).

Wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą konferencji.Innowacyjność gospodarki