Konsumenci nie spodziewają się dalszego spadku dochodów

0
pieniadze

Wskaźnik oczekiwań dochodowych znacząco się poprawił w prawie wszystkich krajach. Indeks ten osiągnął wyjątkowy wysoki poziom w Niemczech, zaś wyraźnie niski wskaźnik zanotowano w Grecji. Jedynie w Holandii oczekiwania dochodowe w ciągu ostatnich trzech miesięcy pogorszyły się. Najniższe wartości odnotowano w Grecji (-46,8 punktu), Holandii (-42,7 punktu) i we Francji (-42,1 punktu). Najwyższe zaś widoczne były w Niemczech (33,7 punktu), Czechach (16,5 punktu) i Austrii (15,1 punktu).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy poprawiły się prognozy ekonomiczne dotyczące Włoch. Mimo że sytuacja firm nie jest ustabilizowana, a bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, konsumenci zaczynają oceniać przyszłość w optymistyczny sposób. Wpływa na to obecny plan działań mających na celu naprawę gospodarki. Rząd planuje usprawnić kolej, odnowić szkoły, naprawić mosty i tunele. Ponadto spodziewane jest przyjęcie kolejnej pożyczki w wysokości 10 mld euro, dzięki której możliwe będzie uregulowanie nieopłaconych dotąd faktur krajowych wystawionych przez firmy. Choć Włosi nie spodziewają się wzrostu rzeczywistych dochodów, są jednak przekonani, że ich wartość nie obniży się, a więc pozostanie na tym samym poziomie. Dlatego wskaźnik oczekiwań dochodowych wyraźnie wzrósł do 16,9, co stanowi najwyższą wartość od grudnia 2010 roku.

Dzięki temu, że w Hiszpanii zaobserwowano po raz pierwszy odwielu miesięcy poprawę sytuacji gospodarczej, mieszkańcy tego kraju nie spodziewają się dalszego spadku dochodów. W gospodarce dają się zauważyć pozytywne tendencje. Oczekuje się, że w drugiej połowie roku nastąpi nieznaczny wzrost. Rząd nie planuje w najbliższych miesiącach wzrostu podatków ani obniżenia pensji. Obecnie wskaźnik oczekiwań dochodowych osiągnął wartość -11,8 punktu. Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, gdy indeks ten znajdował się na najniższym poziomie -62,2 punktu. W ostatnich pięciu miesiącach wskaźnik wzrósł o ok. 22 punktów.

W gospodarce Czech widoczne jest osłabienie negatywnych tendencji, które wystąpiły w pierwszym kwartale. Poziom PKB cechuje dalszy spadek o 1,2 proc., licząc rok do roku. Jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku zanotowano wzrost o 0,6 proc. Czeskie statystyki wykazują znaczący spadek bezrobocia w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie wynosi ono tylko 6,9 proc. Poprawa widoczna w całej Europie, zwłaszcza w Niemczech, korzystnie wpływa na opinie konsumentów. Są oni przekonani, że ich sytuacja ekonomiczna poprawi się, a więc konsumenci spodziewają się wzrostu dochodów. Wskaźnik oczekiwań ekonomicznych wzrósł od początku roku o ok. 16 punktów i obecnie utrzymuje się na poziomie 16,5 punktu. Jest to najwyższy wynik od listopada 2009 roku.

Wzrost gospodarczy Słowacji przyczynił się do tego, że ten kraj zaliczony został do grupy państw najszybciej rozwijających się w Europie w zeszłym roku. Jednak w drugim kwartale 2013 roku wartość PKB wzrosła o zaledwie 0,3 proc. w stosunku do pierwszego kwartału tego roku i o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sytuację na rynku pracy można uznać za krytyczną. Mimo wzrostu gospodarczego w zeszłym roku bezrobocie zwiększyło się. Obecnie jego poziom utrzymuje się na poziomie 14 proc., co stanowi najwyższą wartość w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Eksperci przewidują, że bezrobocie zacznie zdecydowanie spadać dopiero w 2015 roku. Konsumenci nie przestali wierzyć w to, że gospodarka – a więc i sytuacja na rynku pracy – w niedalekiej przyszłości zaczną się poprawiać. To przekonanie jest widoczne we wskaźniku oczekiwań dochodowych, który utrzymuje się powyżej zera, choć na przestrzeni zeszłego roku indeks ten nie zwiększył swojej wartości. Obecnie wynosi on 8,2 punktu.