Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

0

Od 1 grudnia br. na granicy polsko-litewskiej oraz od 2 grudnia br. na granicy zachodniej kolejny raz prowadzone są intensywne kontrole cystern wwożących do kraju paliwo. Akcja prowadzona jest przez kontrolę skarbową we współpracy ze Służbą Celną, Strażą Graniczną i Policją.

Wzmożone działania zmierzają do dalszego ograniczenia wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwem i zatrzymania wykorzystywanego w tym celu mechanizmu „znikającego podatnika”. „Znikający podatnik” pomimo wystawiania faktur i deklarowania należnego podatku VAT nie wpłaca go do budżetu, powodując wielomiliardowe straty Skarbu Państwa.
W czasie prowadzonych kontroli ustala się faktycznych odbiorców przewożonych paliw, a następnie sprawdza się czy należny od sprzedaży podatek VAT jest wpłacany przez firmy wprowadzające paliwo na polski rynek.

Poprzednie akcje, przeprowadzone w czerwcu oraz we wrześniu br., dzięki nowatorskiej formule działań, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Na 118 wszczętych kontroli – według szacunkowych danych – niezapłacony podatek VAT wyniósł 450 mln zł, na poczet którego zabezpieczono majątek o wartości prawie 90 mln zł.

Jednocześnie obok działań kontrolnych, w związku ze skalą nieprawidłowości w obrocie paliwami, opublikowano na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki list ostrzegawczy skierowany do wszystkich podatników dokonujących obrotu paliwami o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT zidentyfikowanymi w tej branży.

Branża pozytywnie ocenia opublikowanie kolejnego listu ostrzegawczego, o czym informuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego w swoim komunikacie prasowym.

POPiHN skierowała również list do Ministra Finansów, w którym wyraża swoją satysfakcję z podjętych przez Ministerstwo działań, oraz przedstawia propozycje dalszej walki z szarą strefą w branży paliwowej.

Czytaj również:  Raport roczny Coface: Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2018 r.