Krzysztof Obłój w Radzie Nadzorczej MCI Management SA

0
Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą 28 kwietnia 2014 r., nowymi członkami Rady Nadzorczej MCI Management, powołanymi na trzyletnią kadencję zostali Dorota Lange-Socha oraz prof. Krzysztof Obłój. Zastąpili oni Dariusza Adamiuka i Wojciecha Siewierskiego, którzy w najbliższym czasie obejmą funkcje członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. (PEM), spółki portfelowej Grupy MCI, wyspecjalizowanej w zarządzaniu aktywami private equity.

Wysokie kompetencje nowych członków Rady Nadzorczej doskonale wpisują się w strategię ambitnego rozwoju MCI – powiedział Hubert Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management. Wzajemnie uzupełniające się doświadczenie obydwu osób, z pewnością wpłynie na jeszcze szybszy wzrost wartości Spółki – dodał.

Krzysztof Obłój jest wybitnym specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, na Akademii Leona Koźmińskiego, a gościnie również w wielu renomowanych szkołach biznesu na świecie, m. in. W amerykańskiej University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP – EAP, czy też słoweńskiej International Management Development Center.

Jego książki i artykuły są publikowane w Europie i Stanach Zjednoczonych m. in. Management Systems (1993), Winning: Continous Improvement Theory i High Performance Organizations (1995), Emerging economies and firms in the global crisis (2012), The Passion and discipline of strategy (2013). Dwie ostanie książki wydane w Polsce – Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (2007) oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010)), stały się bestsellerami na polskim rynku.

Profesor Krzysztof Obłój ma również duże doświadczenie jako doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm jak GlaxoSmithKline, LPP, Beiesdorf, ABB, Benckiser, PZU, PKN Orlen i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii firm i tworzenia struktur organizacyjnych. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, m.in. w spółkach: Agora – Gazeta S.A., Dwory S.A., Orlen S.A., PZU S.A., Polmos Lublin S.A., i Telekomunikacja Polska S.A.  Obecnie jest członkiem trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GPW a od listopada 2012 roku jest społecznym doradcą Prezydenta RP.

Czytaj również:  Polska kardiologia na najwyższym światowym poziomie. Mimo postępów w leczeniu choroby serca wciąż główną przyczyną zgonów

Dorota Lange-Socha jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału biologii molekularnej. W latach 1982-1984 pracowała w Instytucie Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1984 r. prowadzi własną działalność, za pomocą której już w ciągu pierwszych ośmiu lat rozwinęła sieć czołowych w owym czasie butików w Warszawie i Łodzi. Od 1992 jest współwłaścicielką spółki Forte s.c., zajmującej się działalnością multimedialną i kreowaniem wizerunku firm. Od początku lat 90-tych, aktywnie uczestniczy również w procesie kształtowania rynku kapitałowego w Polsce m.in. zasiadając w Radzie Nadzorczej Saturn TFI S.A w latach 2008-2014.

Oprócz wyżej opisanej uchwały, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego 28 kwietnia 2014 zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności spółki w 2013 roku oraz udzielono absolutorium  poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Management w 2013 roku. Zatwierdzono też podział zysku Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 rok i podjęto ustalenia w kwestii zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.