KUKE zaangażuje do 1 mld EUR w finansowanie projektów w sektorze energii z udziałem polskich spółek GE

Janusz Władyczak, prezes KUKE
Janusz Władyczak, prezes KUKE

KUKE zabezpieczy finansowanie o wartości 1 mld euro dla wykorzystania technologii GE w projektach służących dekarbonizacji sektora energetycznego i zwiększeniu poziomu elektryfikacji na całym świecie.

GE (NYSE-GE) i KUKE ogłosiły dziś zawarcie strategicznej umowy o współpracy w zakresie finansowania eksportu o wartości 1 mld euro. Celem umowy jest pomoc globalnym klientom GE w dekarbonizacji sektora energetycznego i zwiększeniu poziomu elektryfikacji na całym świecie. Na mocy zawartego porozumienia GE w Polsce będzie współpracować z KUKE, które zapewni ubezpieczenie finansowania wybranych transakcji. Znacząco ułatwi to prowadzenie inwestycji i, poprzez polski eksport przy wykorzystaniu lokalnego łańcucha dostaw, umożliwi realizację projektów zarówno z obszarów energetyki odnawialnej jak i gazowej na całym świecie.

Vishal Gulati, CFO, GE Energy Financial Services: Współpraca z KUKE, jedną z wiodących agencji kredytów eksportowych wspierających klientów GE, odblokuje i zmobilizuje znaczny kapitał dla ważnych projektów dotyczących transformacji energetycznej na całym świecie. Dostęp do konkurencyjnego finansowania jest kluczowy dla krajów rozwijających się – wpływa na zwiększenie poziomu elektryfikacji, jednocześnie skutecznie rozwiązuje energetyczny „trylemat” , jakim jest energia przystępna, zrównoważona i niezawodna.

GE będzie drugą globalną organizacją, która skorzysta z instrumentu finansowego w ramach nowego programu wsparcia eksportu KUKE. Wchodzące w jego zakres rozwiązania zachęcają firmy do inwestowania, produkcji i eksportu technologii w tym na nowe rynki, przy jednoczesnym wspieraniu lokalnych łańcuchów dostaw w Polsce.

Janusz Władyczak, prezes KUKE: Cieszymy się ze współpracy i możliwości wspierania GE oraz jej klientów w transformacji energetycznej na całym świecie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym KUKE skutecznie przyczynia się do rozwoju biznesu zagranicznych firm w Polsce, które tworzą nowe miejsca pracy, inwestują w badania i rozwój oraz współpracują z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami. Naszą misją jest m.in. pomaganie firmom w realizacji międzynarodowych projektów, które mają pozytywny wpływ na środowisko i poprawiają poziom życia ludzi w krajach rozwijających się.

GE zdobyło silną pozycję w Polsce, gdzie zatrudnia około 4500 pracowników w różnych branżach, m.in. lotniczej, energetyki gazowej i odnawialnej. Wśród nich jest LM Wind Power, firma zajmująca się energią odnawialną, której zakład w Goleniowie zatrudniający około 1200 pracowników produkuje łopaty do lądowych turbin wiatrowych. W całym kraju działa osiem zakładów specjalizujących się w badaniach, produkcji i usługach, w tym fabryka turbin w Elblągu czy fabryka generatorów we Wrocławiu. EDC – Engineering Design Center GE mieści się w Warszawie i zatrudnia ponad 1200 inżynierów, którzy koncentrują się na rozwoju technologii dla wszystkich obszarów działalności GE.

Sławomir Zygowski, prezes GE Power w Polsce, Country Executive: Nasze partnerstwo z KUKE jeszcze bardziej wzmocni możliwości produkcyjne i eksportowe Polski, wspierając tym samym transformację energetyczną na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie bardziej zrównoważonego przemysłu energetycznego, a tym co najważniejsze w dłuższej perspektywie, pozostaje możliwość dekarbonizacji mocy wytwórczych gazu, zarówno nowych, jak i istniejących, poprzez połączenie technologii przed i po spalaniu, w tym przejście z węgla na gaz z wykorzystaniem technologii wodorowej i wychwytywania dwutlenku węgla. Przykładem jest Technologia turbin gazowych GE 9HA.02 dostarczanych „pod klucz” zawierająca system spalania DLN 2.6e zdolny do spalania do 50 proc. objętości wodoru po zmieszaniu z gazem naturalnym, z możliwością osiągnięcia 100 proc. udziału wodoru. Stanowi to potencjalną ścieżkę do produkcji zeroemisyjnej energii w turbinach gazowych.