TenderHut z rekordem sprzedaży za ostatni kwartał

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Obecna na Głównym Parkiecie warszawskiej GPW, Grupa Kapitałowa TenderHut, odnotowała rekordowe przychody za grudzień 2022 roku, kończąc ostatni kwartał także z najwyższym przychodem w historii spółki. Grupa zamknęła ostatni miesiąc roku z szacowanym przychodem w wysokości 8,2 mln zł, co stanowi wzrost r/r o 36%. W ujęciu kwartalnym grupa po raz pierwszy przekroczyła 20 mln zł przychodu, co stanowi 24-procentowy wzrost w zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. Szacunkowe skonsolidowane przychody za 2022 wyniosą 77,3 mln zł, czyli o 27% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa TenderHut to jedna z najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce, o czym świadczy między innymi jej obecność piąty rok z rzędu w międzynarodowym rankingu Financial Times 1000 gromadzącym najszybciej rosnące firmy z Europy.

– Konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, ma swoje odzwierciedlenie w szacowanym na koniec roku przychodzie i szczególnie dobrej jego wartości w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Jednak warto zaznaczyć, że na początku ubiegłego roku nasze oczekiwania były większe. Zostały jednak ostudzone przez spowolnienie gospodarcze w ujęciu światowym. Rosnące globalnie stopy procentowe i trudniejszy niż w poprzednich latach dostęp do kapitału odbił się negatywnie na tempie wzrostu światowego sektora technologicznego. Widać to także po zapowiadanych w ostatnim czasie zwolnieniach w szeroko rozumianym BigTechu. Spora część naszego portfela klientów to młode spółki technologiczne – szczególnie wrażliwe na zmiany płynnościowe na rynkach finansowych. W tym trudnym środowisku udaje nam się jednak pozyskiwać nowe zlecenia, a niewątpliwie naszą siłą jest bardzo duża dywersyfikacja portfela klientów – co pozwala nam na minimalizowanie ryzyk związanych z sytuacją poszczególnych podmiotów, którym świadczymy usługi. – komentuje Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

 – Po silnym początku roku, w ciągu ostatniego półrocza odczuliśmy także ochłodzenie koniunktury w segmencie LabSystems, gdzie widoczne było częściowe zamrożenie wydatków w obrębie cyfrowej transformacji światowych korporacji. W naszej grupie jest to segment o dość pro-cyklicznym profilu, stąd liczymy, iż po kilku płaskich kwartałach nastąpi ożywienie, którego beneficjentami będą i nasze spółki. Podobnie wygląda sytuacja z obszarem cyfrowych innowacji – tu także skalowanie naszych startupów idzie wolniej niż zakładaliśmy. W tym roku stworzymy takie warunki dla spółek z segmentu Venture Building, które umożliwią im ubieganie się o fundusze na rozwój do tej pory będące poza ich zasięgiem.

TenderHut planuje zaoferować kluczowym menadżerom i pracownikom możliwość zakupu akcji lub udziałów w spółkach zależnych z segmentu Venture Building. – Chcemy, aby struktura właścicielska była optymalna z punktu widzenia przyszłych inwestorów strategicznych czy finansowych. Aspekt motywacyjny tego ruchu także postrzegamy jako istotny. W ten sposób przed naszymi startupami otworzą się dodatkowe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia ze środków publicznych czy funduszy unijnych. Takie rozwiązanie stworzy szansę na wzmocnienie fundamentów dalszego dynamicznego rozwoju tych spółek, co leży w długoterminowym interesie zarówno ich samych, jak i Grupy TenderHut, jako obecnie strategicznego, a w przyszłości wciąż istotnego akcjonariusza i udziałowca – wyjaśnia Strzelecki.

Spółka przez ostatni rok przeszła szereg zmian związanych z kolejnym etapem jej rozwoju, czyli przejściem z NewConnect na Główny Parkiet GPW. Pierwsze dwa kwartały 2022 roku dla TenderHut owocowały w strategiczne transakcje M&A. Brainhint, KISS digital, KISS communications i IntelliLex, to 4 spółki, które weszły w skład grupy, poszerzając jej potencjał i umożliwiając rozwój poszczególnych linii biznesowych. W wyniku połączeń do grupy TenderHut dołączyło 70 kolejnych specjalistów.

– Zgodnie z zapowiedziami deklarowanymi w trakcie emisji z jesieni 2021 roku, jesteśmy aktywni na polu akwizycji. Wykorzystaliśmy do tej pory około 2/3 środków zebranych na ten cel.  W 2023 roku będziemy to kontynuować. Spodziewamy się także, że technologiczna bessa przyniesie urealnienie oczekiwań właścicieli mniejszych i bardziej podatnych na wahania koniunktury software house’ów. Jako wyzwanie na kolejny rok postrzegamy również presję inflacyjną, która w ostatnich miesiącach jednak zauważalnie słabnie. Mamy nadzieję, że 2023 rok będzie pod tym względem znacząco mniej dynamiczny zapowiada Robert Strzelecki.

Szerokie portfolio pozwala Grupie uzyskiwać efekt synergii, co jest niezwykle istotne przy działalności na globalnych rynkach. Podejście takie wzmacniają także międzynarodowe partnerstwa. Przykładem tego jest współpraca Grupy z gigantem z Redmond. TenderHut jako złoty partner Microsoft, niejednokrotnie był doceniany za innowacyjne rozwiązania tworzone przez spółki zależne Grupy. Spółka drugi rok z rzędu uzyskała wyróżnienie w ogólnoświatowym konkursie Microsoft Partner of The Year, w kategorii Mixed Reality. W dodatku Microsoft po raz kolejny wyróżnił TenderHut, doceniając pracę spółek wchodzących w skład grupy, czyli: Grow Uperion, Holo4Labs, Holo4Med, SoftwareHut i Zonifero, poprzez nadanie grupie kapitałowej tytułu Partnera Roku Independent Software Vendor. W ostatnim roku spółka została doceniona także w konkursach i rankingach takich jak: Deloitte Fast Technology 50 CE/500 EMEA, Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa, Orły Innowacji Rzeczpospolitej czy European Tech & Startup Challenge. Aktualnie Grupa TenderHut posiada 9 centrów programistycznych w Polsce i 4 spółki zagraniczne.