40% firm z sektora energetyki i usług komunalnych planuje zatrudniać w III kwartale 2024 r.

fotowoltaika panele fotowoltaiczne

Organizacje obszaru energetyki i usług komunalnych planują w najbliższych miesiącach powiększać swoje kadry. W III kwartale niemal połowa firm tego obszaru chce otwierać nowe rekrutacje, do czego przyczynia się m.in. rozwój zielonej energii w naszym kraju, a 4 na 10 pracodawców nie przewiduje żadnych zmian w strukturze zatrudnienia. Takie dane płyną z najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy dzielą się swoimi planami rekrutacyjnymi na najbliższe miesiące.

Publikacja ManpowerGroup wskazuje na to, że w trzecim kwartale 2024 pracodawcy obszaru energetyki i usług komunalnych planują wzmacnianie swoich zespołów za sprawą dynamicznego rozwoju tego sektora nad Wisłą. Prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +40%. To najwyższy wynik spośród wszystkich 8 analizowanych branż. Wskaźnik ten wzrósł aż o 40 p.p. względem analizy sprzed roku, a także jest wyższy o 14 p.p. w porównaniu do II kwartału 2024.

– Impulsami do zwiększania zatrudnienia w firmach z branży energetyki i usług komunalnych mogą być m.in. rosnące Inwestycje w OZE, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na kandydatów specjalizujących się w fotowoltaice, energii wiatrowej czy zielonym wodorze. To także efekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury, ruszyły bowiem nowe projekty, które wymagają inżynierów, techników i specjalistów ds. zarządzania projektami. Impulsem do zatrudnienia nowych osób w firmach jest również wzrost popytu na usługi komunalne, rozwój miast oraz gmin zwiększa zapotrzebowanie na pracowników – mówi Karolina Grula, ekspertka rynku pracy z ramienia Manpower. Konkurencyjność tego segmentu rynku sprawia, że kandydaci mogą liczyć na lepsze warunki wynagrodzeń i pracy, ale również ciekawe, innowacyjne projekty. Nie bez znaczenia jest również stabilność zatrudnienia, co zapowiada niski odsetek redukcji etatów. Wzrost prognoz zatrudnienia odzwierciedla dynamiczny rozwój sektora energetycznego i usług komunalnych. Firmy chętnie inwestują w ten sektor ze względu na wsparcie rządowe i programy promujące rozwój OZE oraz modernizację infrastruktury, ale także rosnącą świadomość ekologiczną, potrzebę zrównoważonego rozwoju, jak również nowe technologie, które zwiększają efektywność przy redukcji kosztów – dodaje ekspertka.

Jakich pracowników potrzebują teraz firmy sektora energetyki & usług komunalnych?

Zdaniem Karoliny Gruli, organizacje działające w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) poszukują specjalistów o zróżnicowanych umiejętnościach technicznych, zarządczych i analitycznych. – Najbardziej pożądane aktualnie umiejętności w branży energetycznej, to oczywiście te techniczne, znajomość najnowszych technologii, także tych związanych z OZE, automatyzacją procesów czy projektowania instalacji oraz utrzymania systemów energetycznych. Bardzo cenni są również kandydaci, którzy sprawnie analizują dane, ważne jest także efektywne zarządzanie projektami oraz zespołami. Nie możemy jednak zapominać też o umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja, zdolność do łatwej adaptacji czy umiejętność pracy zespołowej, w teamach interdyscyplinarnych. Wszystkie te kompetencje są niezbędne do sprostania wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się sektora energetyki odnawialnej. Na wiele ofert pracy będą mogli liczyć w najbliższym czasie kandydaci na stanowiska takie jak specjaliści od projektowania i wdrażania systemów fotowoltaicznych, wiatrowych, pracownicy utrzymujący systemy energetyczne. Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania projektami, osoby odpowiedzialne za planowanie, realizację i nadzór nad projektami OZE, koordynatorów ds. inwestycji, ale też analityków i specjalistów ds. optymalizacji procesów czy osób zajmujących się regulacjami prawnymi, a także certyfikacją – mówi ekspertka Manpower.

Energetyka & usługi komunalne w regionie EMEA

Badanie ManpowerGroup analizuje również dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Jak pokazują zaprezentowane dane, firmy branży energetyki i usług komunalnych patrzą na najbliższe miesiące zdecydowanie ostrożniej. Prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2024 w sektorze wyniosła bowiem +10%. Nowe rekrutacje 40% organizacji, 30% liczy się z koniecznością ewentualnych zwolnień, taki sam odsetek pracodawców branży energetyki i usług komunalnych w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.