KWB „Konin”: do 2015 roku 150 MW z energii wiatrowej

wiatrak

Kopalnia przygotowuje się do budowy farm wiatrowych. Jeszcze w tym roku spodziewana jest zgoda na budowę pierwszych trzech spośród pięciu wybranych lokalizacji. Wszystkie farmy powstaną na terenach zamkniętych kopalni odkrywkowych.

Jak tłumaczy prezes KWB „Konin” to dobry sposób na wykorzystanie terenów nieczynnych odkrywek.

– Kopalnia odkrywkowa to teren wyczyszczony z infrastruktury mieszkalnej i przemysłowej na terenie i wokół terenu odkrywek, a więc są to miejsca predestynowane do tego, aby na nich lokalizować farmy wiatrowe, co też czynimy – mówi Sławomir Mazurek.

Strategia firmy zakładała, że do 2015 roku łączna moc elektrowni wiatrowych wyniesie 175 MW.

– Po specjalistycznych badaniach i ocenach środowiskowych okazuje się, że będzie to ok. 150 MW. I tak uważam to za godny wkład nielubianego górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w energetykę odnawialną – podkreśla prezes kopalni.

Zmniejszenie planowanej mocy z pewnością obniży koszty inwestycji, wcześniej określone na poziomie 1 mld zł.

Zaawansowane przygotowania toczą się już na terenach odkrywek „Jóźwin 2A”, Jóźwin 2B”, „Kazimierz Północny”. Pozostałe farmy wiatrowe powstaną przy odkrywkach „Drzewce” i „Lubstów”.

– Spodziewam się, że jeszcze w tym roku na pierwsze trzy z pięciu lokalizacji będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę – mówi Sławomir Mazurek.

Nakłady inwestycyjne zaplanowano na poziomie 52 mln zł. To dużo mniej niż w ubiegłych latach.