Ł. Bugaj (DM BOŚ): III kwartał pod względem wyników spółek był udany. Zarobić powinni posiadacze akcji m.in. banków, rafinerii i spółek z sektora technologicznego

0

CEO Magazyn Polska

Rozpoczyna się sezon publikacji wyników finansowych za III kwartał. Według analityków Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska ostatnie trzy miesiące były dla spółek raczej korzystne. Zarobić powinni posiadacze m.in. akcji banków, spółek petrochemicznych oraz firm technologicznych. Mniejsze szanse na zysk mają inwestorzy lokujący kapitał w firmach handlowych oraz spółkach działających na Wschodzie.

Według Łukasza Bugaja, analityka DM BOŚ, po raz ostatni w tym roku ponadprzeciętymi wynikami będą mogły pochwalić się banki. 8 października Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu. Podstawowa stopa NBP wynosić będzie 2 proc., czyli najmniej w historii.

Może to być więc dla banków ostatni tak dobry kwartał w tym roku – uważa Łukasz Bugaj. – Obniżka negatywnie wpłynie na wyniki spółek po IV kwartale. Ale trzeci powinien jeszcze być dobry, a nawet w niektórych przypadkach bardzo korzystny.

Zdaniem analityka publikacji dobrych wyników za III kwartał można się spodziewać również ze strony przemysłu, ale przede wszystkim firm sprzedających dużą część swoich wyrobów za granicą. Według Głównego Urzędu Statystycznego obroty z handlu zagranicznego krajowych firm wzrosły w tym czasie o ok. 4,5 proc. (w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku).

W związku z tym wybrane spółki przemysłowe powinny pokazać niezłe dynamiki, szczególnie te, które działają na rynkach zagranicznych w rozumieniu Europy Zachodniej – przekonuje Bugaj. – Eksport nieźle wyglądał w trzecim kwartale. Wydaje się, że również wybrane spółki informatyczne mogą pokazać całkiem dobre wyniki.

Korzystnymi rezultatami finansowymi powinny także – zdaniem Bugaja – pochwalić się krajowe rafinerie.

Jest to związane ze spadkiem cen ropy naftowej – zauważa Bugaj. – Spółki na skutek tego mogły doliczać do swoich produktów bardzo wysokie marże. To z kolei w sposób istotny  oczywiście pozytywnie  powinno wpłynąć na raportowane wyniki.

Dobrych danych nie należy się natomiast spodziewać – zdaniem analityka DM BOŚ – ze strony firm działających na rynkach wschodnich oraz przedsiębiorstw handlowych.

Czytaj również:  Eksport w listopadzie 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Konflikt na Ukrainie, owszem, jest wygaszany, ale pod względem wyników cały czas będzie ciążył w wybranych spółkach – zauważa Łukasz Bugaj. – W firmach handlowych mamy natomiast do czynienia z wysoką konkurencją w sektorze z jednej strony, a z drugiej – deflacją, która szczególnie w przypadku tej branży nie jest korzystna.

Przez cały III kwartał ceny towarów i usług były niższe niż w odpowiednich miesiącach ubiegłego roku. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii. Decydujący wpływ na deflację miały ceny żywności.