Stosunek Polaków do wprowadzenia euro w październiku

metro warszawa

W październiku ponad 76 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 38 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 38 proc.

Odsetek zwolenników przyjęcia euro spadł w porównaniu do pomiaru wrześniowego o 3 punkt proc. Obecnie jest ich łącznie nieco ponad 18 proc. Zdecydowanych zwolenników jest 3 proc., 15 proc. respondentów raczej poparłoby wprowadzenie euro.

Jedynie 6 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Żadna z podstawowych zmiennych społeczno-demograficznych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjęcia wspólnej waluty euro. W większości grup wiekowych, wykształcenia, pozycji zawodowej, klasy wielkości miejscowości, dominuje odsetek przeciwników przyjęcia euro i wynosi od 70 do 80 proc. Nieco mniej przeciwników wprowadzenia euro jest jedynie wśród grup respondentów młodszych do 29 roku życia (około 60 proc.).

Preferencje polityczne respondentów także nie wpływają na polaryzację opinii na temat wprowadzenia euro. Wysokie odsetki przeciwników przyjęcia euro występują wśród elektoratów dwóch największych ugrupowań, nieco liczniej występują oni wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (79 proc.) niż wśród wyborców Platformy Obywatelskiej (68 proc.).