Legimi z przychodami większymi o 54 proc. rdr. w II kw. 2021 r.

Mikołaj Małaczyński
Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek działający w oparciu o model subskrypcyjny, podsumowuje II kw. 2021 r. W minionym kwartale przychody zwiększyły się o 54 proc. rdr. wynosząc ponad 11 mln zł, a skonsolidowany zysk netto w grupie osiągnął wartość blisko 0,5 mln. zł. Mogliśmy zaobserwować również dynamiczny wzrost KPI biznesu. Liczba klientów wzrosła do blisko 144 tys., a liczba abonentów zwiększyła się o 47 proc. rdr. zbliżając się do 102 tys.

– Miniony kwartał był okresem stopniowego łagodzenia restrykcji związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19 w kraju i na świecie. Dla Legimi był to okres dalszej kontynuacji przyrostu bazy abonentów. Jednocześnie, wraz z ograniczaniem restrykcji i stopniowym powrotem społeczeństwa do normalnej aktywności, stopień czytelnictwa ebooków (i audiobooków) wrócił do poziomu z okresów poza pandemią i nieznacznie zmniejszyły się koszty treści ponoszone przez Legimi. Co oczywiście widać po zwiększonej rentowności. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

W minionym kwartale Grupa Legimi wypracowała bardzo dobre wyniki: EBITDA wyniosła blisko 1,6 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość około 0,5 mln zł. Spółka zredukowała również zadłużenie netto w stosunku do generowanych zysków i do sumy aktywów, a sytuacja płynnościowa uległa widocznej poprawie w porównaniu do sytuacji nie tylko z II kwartału 2020 roku, ale także do sytuacji w ubiegłym kwartale. Systematyczna poprawa sytuacji finansowej Legimi została doceniona także przez banki komercyjne, które zadecydowały o przyznaniu kredytu na kwotę 2 mln zł.

Legimi dalej będzie dążyło do obniżania wskaźników zadłużenia, jednocześnie poprawiając parametry finansowe. Również w celu zapewnienia inwestorom jak najlepszego wglądu na sytuację finansową i biznesową, po raz pierwszy zostały zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe wszystkich spółek grupy kapitałowej, dla których Legimi SA jest podmiotem dominującym.

W II kw. 2021 r. kontynuowaliśmy  prace nad nową wersją aplikacji Legimi, określanej roboczo jako Legimi 4.0. Nowa wersja, w porównaniu do Legimi 3.0., będzie jeszcze bardziej wydajna, zawierać będzie również szereg innowacyjnych funkcjonalności spełniających obecne potrzeby użytkowników. W ramach pierwszych, zakończonych już prac, oddaliśmy nowe funkcjonalności tej platformy. Stale rozwijamy naszą aplikację i mamy na celu utrzymanie pozycji lidera innowacji w obszarze  czytelnictwa. – dodaje Mikołaj Małaczyński.

W ramach nowej wersji platformy, Legimi udało się uzyskać 3,7 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na algorytmy sztucznej inteligencji mające wspomóc rozwój technologii rekomendacyjnych. Działania te mają na celu zwiększyć lojalność oraz rentowność bazy klientów.

W II kwartale przy współpracy z Allegro i LubimyCzytać.pl odbyło się kolejne wydarzenie BookTarg, czyli imprezy online dla czytelników, która jest alternatywą Targów Książki w Warszawie. Miniona edycja odniosła duży sukces frekwencyjny i programowy.