Lewiatan chce dalej rozmawiać o dialogu społecznym

Bochniarz

Przedstawiona dzisiaj na spotkaniu z partnerami społecznymi odpowiedź resortu pracy i polityki społecznej na projekt zastąpienia Komisji Trójstronnej nową Radą Dialogu Społecznego przygotowany przez pracodawców i związkowców może być podstawą do dalszych rozmów – uważa Konfederacja Lewiatan.

To było dobre spotkanie. Jest szansa na nową ustawę o dialogu społecznym jeszcze przed wakacjami. W interesie rządu, ale i gospodarki jest jak najszybsze powołanie Rady Dialogu Społecznego. Propozycje, które przedstawiło dzisiaj Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mogą stanowić podstawę do dalszych rozmów. Za dwa tygodnie, na kolejnym spotkaniu będziemy dyskutować o szczegółowych rozwiązaniach. Naszym zdaniem skuteczność Rady Dialogu Społecznego będzie zależała od efektywnego przywództwa. Dlatego powinna nastąpić profesjonalizacja jej prac polegająca na zaangażowaniu fachowców do przewodniczenia poszczególnym zespołom problemowym. Wymaga to powołania profesjonalnego Biura RDS, które zapewni obsługę organizacyjną i merytoryczną.
Należy zadbać też o to, żeby dialog na szczeblu ogólnopolskim wyrażał interesy całego kraju i gospodarki, ale również uwzględniał spojrzenie branżowe, czy regionalne.

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan