Lewiatan podpowiada rządowi, jak efektywnie wydawać publiczne pieniądze

1474640650_lewiatan.jpg

Wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i podlegające dopłatom bądź pełnopłatne, współpracę w tej branży, sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa, wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa czy uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny – rekomenduje rządowi Konfederacja Lewiatan.

Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji „Polska 2015-2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?”, która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 400 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA.

W spotkaniu udział wzięła premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nikt tak dobrze nie wie jak mądrze i z głową inwestować publiczne pieniądze, jak sami przedsiębiorcy. Jej zdaniem administracja powinna przenosić wzorce do swojej działalności z prywatnego sektora. – Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycje w nowoczesne i innowacyjne technologie. Niezwykle ważne są inwestycje w ludzi, bo to nie firmy są innowacyjne, a ludzie – dodała premier.

– Polska potrzebuje poważnej debaty o strategicznych celach. Powinniśmy budować porozumienie, jak ma wyglądać Polska za 20-30 lat. Potrzebna jest uczciwa współpraca rządu z pracodawcami i innymi grupami społecznymi – mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

0becny na konferencji Janusz Lewandowski, szef Rady Gospodarczej przy premierze podkreślił, że wszelkie wydatki publiczne biorą się z podatków, które wszyscy płacimy. Dlatego tak ważne jest, aby te pieniądze wydawane były efektywnie.

W specjalnej publikacji „Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?” Konfederacja Lewiatan przedstawiła rekomendacje jak mądrze wydawać publiczne pieniądze na ochronę zdrowia, rozwój gospodarki cyfrowej i infrastruktury transportowej.

W ochronie zdrowia Lewiatan postuluje:
* wprowadzenie komplementarnej opieki – wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i świadczenia zdrowotne podlegające dopłatom bądź pełnopłatne.
* podniesienie jakości usług medycznych
* wprowadzenie obiektywnych, ogólnopolskich miar jakości medycznej dla każdej specjalizacji,
* inwestowanie w tele-medycynę i informatyzację ochrony zdrowia

W gospodarce cyfrowej priorytetem powinno być:
* inwestowanie w infrastrukturę szerokopasmową
* zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa
* rozwijanie treści w internecie
* modernizacja administracji publicznej
* wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa
* stworzenie wspólnego planu szybkiej informatyzacji i rozwoju gospodarki cyfrowej

W infrastrukturze transportowej za najważniejsze Lewiatan uznaje:
* uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny
* uchwalenie nowej ustawy o zamówieniach publicznych
* wybór inwestycji powiązany z ich efektywnością
* systematyczna rozbudowa infrastruktury
* opracowanie wzorców umów na roboty budowlane
* inwestycje lokalne w większym stopniu finansowane prze lokalne samorządy
* budowanie długoterminowych relacji między sektorem publicznym i prywatnym

W tym roku po raz pierwszy od 25 lat wydatki publiczne mają spaść poniżej 40 proc. PKB. Polska od lat konsekwentnie ogranicza je w relacji do PKB. Obecnie należymy do szóstki unijnych krajów, w których skala redystrybucji PKB przez budżet jest najniższa.
Spadek wydatków publicznych w stosunku do PKB to dobra wiadomość dla firm prywatnych, ponieważ zmniejsza ryzyko zwiększania obciążeń podatkowych i ogranicza wypieranie prywatnych inwestycji przez publiczne. Jednak poza samą wartością wydatków publicznych, ogromnie istotna jest ich struktura i udział wydatków inwestycyjnych w całej puli.

Ogromne publiczne pieniądze, które co roku przeznaczamy na różne cele, można i trzeba wydawać lepiej, mądrzej. Sztukę wydawania publicznych pieniędzy dobrze opanowali Niemcy, Austriacy, Holendrzy czy Finowie. Ich doświadczenia pokazują, że można dostarczać dużą ilość dóbr publicznych z korzyścią dla gospodarki, szczególnie jeśli społeczeństwo do różnych usług, np. zdrowotnych, edukacyjnych przywiązuje dużą wagę.

W rozmowach, które odbyły się w ramach debaty „Jak wydawać publiczne pieniądze z korzyścią dla gospodarki” uczestniczyli: Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Waldemar Sługocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Rozmówcami ministrów byli przedsiębiorcy: Andrzej Klesyk, prezes PZU SA, Tomasz Klekowski, business GTM director EMEA Intel Corporation i Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimeksu.

W konferencji uczestniczyli również Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, Rafał Grupiński, szef klubu PO, prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i Małgorzata Kidawa – Błońska, rzecznik prasowy rządu.

Konfederacja Lewiatan