LG Energy Solution – wyniki za trzeci kwartał 2023 r.

LG Energy Solution Wrocław 2
  • W trzecim kwartale firma odnotowała wzrost przychodów o 7,5% oraz wzrost zysku operacyjnego o 40,1%. Powodem jest stabilny wzrost wielkości produkcji w fabryce GM JV (Ultium Cells) w Ohio, a także zwiększenie asortymentu produktów.
  • Uzyskany zysk operacyjny LG Energy Solution przeznaczy na budowanie konkurencyjności produktu we wszystkich segmentach.
  • W odpowiedzi na potrzeby klientów, fabryka w Arizonie produkuje cylindryczne baterie serii 46 zamiast pierwotnie planowanych ogniw 2170.

LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220) ogłosiło swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku, pokazując stabilny kwartalny zysk operacyjny. Firma zapowiedziała również strategię polegającą na dalszym wspieraniu ciągłego rozwoju przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności prowadzonej działalności w celu utrzymania silnej pozycji na rynku globalnym.

LG Energy Solution odnotowała 8,22 bln KRW skonsolidowanych przychodów, co stanowi zmniejszenie o 6,3% w stosunku kwartał do kwartału, ale to w dalszym ciągu to wzrost o 7,5% rok do roku. Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 731,2 miliarda KRW, co oznacza wzrost o 58,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 40,1% względem 2022 roku.

W związku ze spowolnieniem popytu na pojazdy elektryczne w Europie, dostosowaniem produkcji pojazdów EV do potrzeb producentów OEM (Original Equipment Manufacturer), oraz odzwierciedleniem udziału ceny metalu w średniej cenie sprzedaży (ASP), odnotowaliśmy niewielki spadek naszych kwartalnych przychodów – wyjaśnił Chang Sil Lee, CFO LG Energy Solution. – Niemniej jednak zysk operacyjny wzrósł dzięki poprawie asortymentu produktów, zwiększonej wydajności nowych linii produkcyjnych i wysiłkom na rzecz optymalizacji wydatków.

Zwiększanie konkurencyjności produktów

Biorąc pod uwagę, że obecna sytuacja gospodarcza utrzyma się również w czwartym kwartale, podobnie jak spowolnienie zapotrzebowania na EV w Europie i Chinach oraz spadek cen głównych surowców, w tym litu i niklu; LG Energy Solution planuje skoncentrować się na  zwiększaniu różnorodności i konkurencyjności swoich produktów, na dalszej ekspansji sprzedaży w regionie Ameryki Północnej, gdzie widać zapotrzebowanie na samochody EV, jak również na rozwoju systemów magazynowania energii (ESS).

Dzięki takim działaniom firma planuje zwiększyć dostawy zgodnie z potrzebami producentów (OEM) dla segmentu EV premium. W tym miesiącu LG Energy Solution zawarło już 10-letnią umowę z Toyotą na dostawę modułów akumulatorowych (20GWh/rok) składających się z ogniw typu pouch o wysokiej zawartości niklu. Dodatkowo LG Energy Solution wzmocni również swoje portfolio produktów ukierunkowanych na segment samochodów elektrycznych klasy średniej oraz podstawowej.

W odpowiedzi na stale zmieniające się i zróżnicowane potrzeby rynku planujemy koncentrować  się na poprawie konkurencyjnści przez rozszerzanie produkcji na wszystkie segmenty rynku, od klasy premium po średnią klasę – powiedział Youngsoo Kwon, CEO LG Energy Solution. – Stanie się to naszym głównym motorem wzrostu średnio- i długookresowym, dzięki czemu staniemy się światowym liderem, zapewniając tym samym naszym klientom najwyższą  wartość na świecie.