Liczba IPO na świecie w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 6% w porównaniu z 2014 rokiem, ale ich łączna wartość była mniejsza

0

W sumie przeprowadzono 631 pierwszych ofert publicznych akcji, a ich wartość wyniosła 103,7 mld USD. Generalnie jednak – wynika z raportu EY„Globalne trendy IPO” – widać spowolnienie na rynkach kapitałowych. Wyjątkiem są Chiny.

Pierwsze oferty publiczne przestają być głównym źródłem zdobywania kapitału. Coraz szersze możliwości finansowania, np. poprzez fuzje i przejęcia, fundusze typu private equity lub venture capital, powodują, że wiele firm nie decyduje się na wejście na giełdę.

– Spowolnienie IPO w 2015 roku nie oznacza powszechnego braku pewności ze strony potencjalnych emitentów  – mówi Artur Żwak, Partner w Dziale Audytu EY. – To ochłodzenie rynku odzwierciedla czas, którego przedsiębiorcy i prezesi firm potrzebują na rozważenie wszystkich dostępnych źródeł finansowania– dodaje.

Europa wypada najsłabiej

W sumie w Europie było 122 pierwszych ofert akcji, o 27% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość wszystkich wyniosła 31,5 mld USD. Głównymi powodami spowolnienia, wskazywanymi w raporcie EY były: niepewna sytuacja gospodarcza na kontynencie, wybory w aż 7 krajach, napięta sytuacja związana z Ukrainą i Rosją oraz wciąż nierozwiązany kryzys grecki.

Londyn nadal jest wiodącą, europejską giełdą, chociaż IPO o największej wartości miały miejsce w Madrycie, który stał się czwartą giełdą na świecie. Generalnie w Europie na giełdę wchodziły przede wszystkim firmy z sektora przemysłowego, dóbr konsumenckich oraz ochrony zdrowia.

Polska nieco lepsza od reszty kontynentu

W pierwszej połowie 2015 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowało 7 spółek, zaledwie o 1 mniej niż w tym samym okresie 2014 roku. Dodatkowo 3 spółki przeniosły się z NewConnect na główny parkiet. Całościowa wartość IPO w Warszawie to około 1,3 mld PLN.

– Pod względem wartości ofert publicznych ten rok jest dla warszawskiej giełdy o wiele lepszy. W pierwszej połowie 2014 r. debiuty były w sumie warte nieco ponad 440 mln PLN – mówi Artur Żwak. Trzy największe, tegoroczne debiuty, czyli Uniwheels, Wirtualna Polska oraz Idea Bank były warte więcej niż wszystkie debiuty z pierwszej połowy 2014 roku, przy czym statystykę zawyża debiut Uniwheels – dodaje.

Czytaj również:  Polska branża spożywcza nie radzi sobie z marketingiem. Spada wartość wydatków na reklamę

Polskie IPO to przede wszystkim sektor budownictwa, motoryzacyjny, nowoczesnych technologii, finansowy oraz private equity.

Chiny królują

Ponad połowa wszystkich światowych IPO (57%) przypada na szybko rozwijające się kraje, w tym głównie na Chiny. W tym roku w Państwie Środka było o 132% więcej pierwszych ofert publicznych – aż 239 transakcji, o wartości 40 mld USD, czyli 141% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poza tym czterech chińskich emitentów zadebiutowało w USA i dwóch w Londynie. Główne sektory chińskich IPO to przemysł, surowce naturalne, nowoczesne technologie, ochrona zdrowia i produkty konsumenckie.

Pozostałe kraje Azji oraz kraje Pacyfiku także zanotowały wzrost zarówno liczby jak i wartości IPO. Odpowiednio było to 355 ofert wartych 48,4 mld USD.

Stany Zjednoczone odrabiają straty