Lubuskie liderem w budowie sieci szerokopasmowej

0

CEO Magazyn Polska

Do czerwca 2014 roku w województwie lubuskim powstanie 1449 km sieci szerokopasmowej. Dzięki projektowi Szerokopasmowe Lubuskie szybki internet dotrze do 326 miejscowości, które znalazły się na obszarze tzw. białych plam. Równolegle województwo prowadzi 17 projektów, które mają pobudzać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wraz z inwestycjami w drogi i kolej, rozbudowa infrastruktury cyfrowej ma przyspieszyć rozwój gospodarczy regionu oraz zwiększyć jego spójność terytorialną i społeczną. 

Według Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego ma wzrosnąć z 67,4 proc. w 2012 r. do 99 proc. w 2020 r. Ograniczenie skali tzw. wykluczenia cyfrowego ma sprawić, że w tym samym okresie odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem do internetu wzrośnie z 60,5 proc. do 84,3 proc. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu Szerokopasmowe Lubuskie, w ramach którego wykonano już 85 proc. zaplanowanych prac. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak zapewnia, że zostaną one zakończone zgodnie z harmonogramem do czerwca bieżącego roku.

Projekt jest realizowany bez zakłóceń, ponieważ na każdym etapie konsultujemy się ze wszystkimi zainteresowanymi, ze wszystkimi stronami tego przedsięwzięcia, po to, żeby przyspieszyć zarówno realizację projektu na etapie jego pisania, jak i na etapie inwestycyjnym. Jesteśmy w tej chwili zaawansowani w 85 proc. 30 czerwca projekt będzie zakończony, docelowo powstanie 1,5 tys. km światłowodów. W tej chwili jest wybudowanych 1,3 tys. Czyli na 2 tys. kilometrów wybudowanych w Polsce światłowodów jesteśmy z pewnością liderem – mówi Elżbieta Polak agencji informacyjnej Newseria Biznes.

Według marszałek województwa lubuskiego, korzystną decyzją była rezygnacja z partnerstwa publiczno-prywatnego i ogłoszenie normalnego konkursu. Kluczem do sprawnego prowadzenia inwestycji były także bieżące konsultacje z zainteresowanymi gminami. Tym ostatnim zależy na rozwoju infrastruktury informatycznej, bo jest ona koniecznym warunkiem, jaki stawiają zewnętrzni inwestorzy.

Uważam, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, skoro w regionie lubuskim mogliśmy to przeprowadzić w taki sposób. Nie szukaliśmy nadzwyczajnych środków. Bardzo szybko zdiagnozowaliśmy, że zarówno w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i w ramach projektu systemowego będzie to trudniejsze, więc wybraliśmy najłatwiejszy sposób. Również zyskaliśmy na przychylności beneficjentów bezpośrednich, czyli włodarzy gmin, bo doprowadzając światłowody tam, gdzie są białe plamy, tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. Żadna firma nie zainwestuje, jeżeli nie ma dostępu do internetu – uważa Elżbieta Polak.

Czytaj również:  Plast-Box - wyniki za III kw. 2018 r.