MADKOM S.A. wdroży oprogramowanie w pomorskich gminach

Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, podpisała umowę na modernizację oprogramowania w 8 gminach w województwie pomorskim. Wartość realizowanego zamówienia wynosi blisko 670 tys. zł brutto. 

Spółka zawarła umowę na modernizację i dostawy oprogramowania dla 8 gmin w województwie pomorskim. Obejmuje ona dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub jego funkcjonalności rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi, a także szkoleniowymi. MADKOM S.A. w ramach zamówienia wykona m.in. prace związane z systemem SIDAS EZD, który dostarczy i wdroży albo zmodernizuje, SIDAS NIERUCHOMOŚCI, SIDAS BIP oraz systemami dziedzinowymi. Emitent opracuje również i uruchomi e-usługi na platformie ePUAP. Pozyskane zamówienie wpisuje się w założenia strategii rozwoju Spółki i będzie miało pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

„Po chwili przestoju w pozyskiwaniu zamówień notujemy kolejny sukces. Tym razem udało nam się pozyskać zamówienie na modernizacje i dostawy oprogramowania w gminach z terenu woj. pomorskiego. To zamówienie jak i kolejne, na które oczekujemy, powiększają backlog projektów na rok bieżący, jak również na rok 2018.” – ocenia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

W maju 2017 r. Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. podpisała umowy o wartości prawie 1,13 mln zł brutto i zanotowała wyraźny wzrost przychodów netto sprzedaży w ujęciu rdr. Po pięciu miesiącach tego roku poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki przekroczył 2.974 tys. zł wobec 1.128 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r. Emitent istotnie zwiększył w tym okresie przychody ze sprzedaży usług serwisowych do ponad 1.407 tys. zł, podczas gdy rok temu było to 959 tys. zł.

„Nowe projekty, w których startuje Spółka pojawiają się teraz w miarę regularnie. Okresem stagnacji jak zawsze jest okres wakacyjny, ale chyba nie ma branży poza branżą turystyczną, aby w tych miesiącach działo się coś więcej. Wakacje to też czas zbierania sił przed IV kwartałem, który w branży IT jak zawsze jest kluczowy.” – dodaje Prezes Szczechowiak.

Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. wypracowała w 1 kw. 2017 r. zysk netto na poziomie 395 tys. zł oraz zysk EBITDA w kwocie 777 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2.615 tys. zł. Strategia Rozwoju Emitenta na lata 2015-2020 zakłada konsekwentne zwiększanie wartości przychodów stałych z umów serwisowych oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Celem Spółki jest zdobycie nowych kontraktów na kwotę minimum 10 mln zł i pozyskanie zamówień na dostawy systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami u nowych klientów w liczbie co najmniej 100 urzędów w 2017 r. MADKOM S.A. zamierza również pozyskać zamówienia z funduszy RPO województw, które zakończyły oceny w konkursach i przyznały już dofinansowania na lata 2016-2018, zdobywając w tym segmencie kontrakty o wartości 6 mln zł netto. Ich realizacja ma nastąpić w latach 2017-2018.