Mapy Ryzyk Aon 2018: Najwyższe zagrożenie międzynarodowym konfliktem od czasów zimnej wojny

raporty praca biuro

Zgodnie z najnowszym międzynarodowym raportem Aon na świecie rośnie zagrożenie przemocą polityczną. Prawdopodobieństwo międzynarodowego konfliktu z zaangażowaniem głównych mocarstw jest najwyższe od czasów zimnej wojny. Wzrost ryzyka konfliktu zbrojnego w ciągu ostatniego roku nastąpił wskutek rosnącej geopolitycznej rywalizacji oraz słabości międzynarodowej dyplomacji.

Polska znalazła się wśród 17 krajów na świecie, w których wzrosło ryzyko przemocy politycznej. Mimo iż sytuacja w Europie w porównaniu z innymi kontynentami zdaje się być stabilna, to jednak aż dziewięć z powyższych krajów to kraje europejskie. Niewielkie ryzyko pojawiło się w krajach, w których dotychczas było ono znikome: w Czechach, na Słowacji, na Białorusi, w Finlandii czy w Norwegii. Mimo tych wzrostów w Europie wciąż nie ma państwa, które cechowałoby się najwyższym stopniem ryzyka.

Już trzeci rok z rzędu większa jest liczba krajów, w których wskaźnik ryzyka wystąpienia przemocy politycznej i terroryzmu wzrósł (17), niż tych, w przypadku których został obniżony (6).

Według prognoz Aon na 2018 rok:

  • 60% krajów jest narażonych na ryzyka związane z niepokojami społecznymi,
  • 40% krajów jest narażonych na ryzyka terrorystyczne i sabotaż,
  • 33% krajów jest narażonych na powstania, wojnę oraz ryzyko zamachu stanu.

Czterdzieści siedem krajów to obszary, które cechuje wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka – reprezentują one 22% wszystkich państw świata.

Wyraźnie spadło, choć nie wygasło, zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego. W 2017 roku przeprowadziło ono ataki w 29 krajach na pięciu kontynentach, co daje taką samą liczbę jak w 2016 roku, większą zaś niż w 2015 roku, kiedy ataki nastąpiły w 19 krajach. Jednakże globalny zasięg Państwa Islamskiego jest coraz mniejszy i można przypuszczać, że liczba krajów, w których dojdzie do aktów terroru powinna zmaleć w 2018 roku.

Polska jest obecnie w grupie 11 krajów Europy, w których ryzyko terroryzmu i przemocy politycznej zostało ocenione jako średnie (trzeci na pięć poziomów zagrożenia). W tej samej grupie znalazły się m.in. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia czy Grecja. Do najbezpieczniejszych pod tym względem krajów europejskich (poziom zagrożenia pierwszy, określany jako znikomy) należą m.in. Portugalia, Słowenia i Chorwacja, zaś do najbardziej niebezpiecznych (poziom zagrożenia czwarty, określany jako wysoki): Ukraina oraz Bośnia i Hercegowina. W 19 krajach europejskich występuje drugi poziom zagrożenia (określany jako niski).

Terroryzm w krajach zachodnich

Liczba ataków terrorystycznych w krajach zachodnich podwoiła się w 2017 roku (wzrost z 96 w 2016 roku do 204 w 2017 roku), aczkolwiek liczba ofiar tych ataków pozostała na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie, wskutek działań ekstremistów lewicowych, rośnie zagrożenie zniszczenia mienia i wystąpienia akcji sabotażowych. Liczba podpaleń w krajach zachodnich, których głównymi sprawcami byli anarchiści, podwoiła się w 2017 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Warto podkreślić, że żaden z ataków, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, nie niósł ze sobą ofiar śmiertelnych.

Branżą najbardziej zagrożoną terroryzmem jest branża turystyczna. W ubiegłym roku doszło do przynajmniej 35 ataków na całym świecie, które były wycelowane w: hotele, miejscowości i atrakcje turystyczne, nocne kluby oraz lotnictwo cywilne. Dlatego branża turystyczna musi zarządzać ryzykiem spowodowanym rosnącym terroryzmem, gdyż jest ona atrakcyjnym celem dla organizacji terrorystycznych.

Mark Parker, Head of Property, Casualty and Crisis Management, Aon Global Broking Centre: Globalne otoczenie geopolityczne pozostaje niestabilne. Ma to swoje odzwierciedlenie w Mapach Ryzyk Aon 2018. Biorąc pod uwagę wzrost poziomu ryzyka i gwałtownie zmieniające się otoczenie, z czym muszą się mierzyć przedsiębiorstwa, kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób niestabilność polityczna wpływa na pracowników firmy, jej aktywa oraz łańcuchy dostaw. Firmy działające na rynkach międzynarodowych muszą mieć pewność, że dostępne są takie rozwiązania, które pozwolą im na ograniczanie i transfer ryzyka.

Marek Brandt, Business Unit Director, CEE Trade Credit Practice Group Leader, Aon: Warto zauważyć, że poziom ryzyka dla Polski został podniesiony przez analityków europejskich z poziomu niskiego do średniego. Główna przyczyna jest związana z wydarzeniami okołopolitycznymi, które miały miejsce w Polsce w ubiegłym roku: demonstracje pro- i antyrządowe, eskalacja protestów oraz strajki różnych grup zawodowych. Z punktu widzenia obserwatorów zachodnich ryzyko użycia siły przez niektóre środowiska w naszym kraju wzrosło. Mimo, iż postrzeganie powyższych ryzyk przez nas w kraju dotyczy bardziej emocji niż fizycznego zagrożenia, rating wskazuje, jak zmieniła się zewnętrzna percepcja bezpieczeństwa społecznego w naszym kraju.

Informacja o raporcie

Mapy Ryzyk Aon 2018 to raport dotyczący zagrożeń politycznych i terrorystycznych we wszystkich krajach świata, przygotowywany corocznie przez Aon we współpracy z międzynarodową firmą Continuum Economics specjalizującą się w niezależnych analizach rynkowych oraz z Risk Advisory Group – wiodącą, niezależną, globalną firmą konsultingową w zakresie zarządzania ryzykiem.