Mapy Ryzyk Aon 2018: Najwyższe zagrożenie międzynarodowym konfliktem od czasów zimnej wojny

0

Zgodnie z najnowszym międzynarodowym raportem Aon na świecie rośnie zagrożenie przemocą polityczną. Prawdopodobieństwo międzynarodowego konfliktu z zaangażowaniem głównych mocarstw jest najwyższe od czasów zimnej wojny. Wzrost ryzyka konfliktu zbrojnego w ciągu ostatniego roku nastąpił wskutek rosnącej geopolitycznej rywalizacji oraz słabości międzynarodowej dyplomacji.

Polska znalazła się wśród 17 krajów na świecie, w których wzrosło ryzyko przemocy politycznej. Mimo iż sytuacja w Europie w porównaniu z innymi kontynentami zdaje się być stabilna, to jednak aż dziewięć z powyższych krajów to kraje europejskie. Niewielkie ryzyko pojawiło się w krajach, w których dotychczas było ono znikome: w Czechach, na Słowacji, na Białorusi, w Finlandii czy w Norwegii. Mimo tych wzrostów w Europie wciąż nie ma państwa, które cechowałoby się najwyższym stopniem ryzyka.

Już trzeci rok z rzędu większa jest liczba krajów, w których wskaźnik ryzyka wystąpienia przemocy politycznej i terroryzmu wzrósł (17), niż tych, w przypadku których został obniżony (6).

Według prognoz Aon na 2018 rok:

  • 60% krajów jest narażonych na ryzyka związane z niepokojami społecznymi,
  • 40% krajów jest narażonych na ryzyka terrorystyczne i sabotaż,
  • 33% krajów jest narażonych na powstania, wojnę oraz ryzyko zamachu stanu.

Czterdzieści siedem krajów to obszary, które cechuje wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka – reprezentują one 22% wszystkich państw świata.

Wyraźnie spadło, choć nie wygasło, zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego. W 2017 roku przeprowadziło ono ataki w 29 krajach na pięciu kontynentach, co daje taką samą liczbę jak w 2016 roku, większą zaś niż w 2015 roku, kiedy ataki nastąpiły w 19 krajach. Jednakże globalny zasięg Państwa Islamskiego jest coraz mniejszy i można przypuszczać, że liczba krajów, w których dojdzie do aktów terroru powinna zmaleć w 2018 roku.

Polska jest obecnie w grupie 11 krajów Europy, w których ryzyko terroryzmu i przemocy politycznej zostało ocenione jako średnie (trzeci na pięć poziomów zagrożenia). W tej samej grupie znalazły się m.in. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia czy Grecja. Do najbezpieczniejszych pod tym względem krajów europejskich (poziom zagrożenia pierwszy, określany jako znikomy) należą m.in. Portugalia, Słowenia i Chorwacja, zaś do najbardziej niebezpiecznych (poziom zagrożenia czwarty, określany jako wysoki): Ukraina oraz Bośnia i Hercegowina. W 19 krajach europejskich występuje drugi poziom zagrożenia (określany jako niski).

Czytaj również:  Fiskus chce znać adres IP klienta banku. Co na to RODO?

Terroryzm w krajach zachodnich

Liczba ataków terrorystycznych w krajach zachodnich podwoiła się w 2017 roku (wzrost z 96 w 2016 roku do 204 w 2017 roku), aczkolwiek liczba ofiar tych ataków pozostała na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie, wskutek działań ekstremistów lewicowych, rośnie zagrożenie zniszczenia mienia i wystąpienia akcji sabotażowych. Liczba podpaleń w krajach zachodnich, których głównymi sprawcami byli anarchiści, podwoiła się w 2017 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Warto podkreślić, że żaden z ataków, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, nie niósł ze sobą ofiar śmiertelnych.