Marcin Szlenk w Radzie Nadzorczej TAURON

tauron

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu 16 kwietnia br. podjęło decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o Marcina Szlenka.

Rada Nadzorcza piątej kadencji będzie pracowała w składzie: Beata Chłodzińska (Przewodnicząca), Teresa Famulska (Wiceprzewodnicząca), Jacek Szyke (Sekretarz), Radosław Domagalski-Łabędzki, Barbara Katarzyna Łasak-Jarszak, Paweł Pampuszko, Jan Płudowski, Agnieszka Woźniak oraz Marcin Szlenk.