Marek Dietl powołany na stanowisko Prezesa Zarządu GPW na kolejną kadencję

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

15 czerwca 2022 r. na wniosek Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu GPW na kolejną kadencję.

Dr Marek Dietl

Pan dr Marek Dietl jest od 2017 roku Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od 2012 roku adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK).

Pan Marek Dietl jest absolwentem SGH, a tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow jako junior fellow. W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK) najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Przed dołączeniem do zespołu KFK Pan Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizującej się w zarządzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta (w roku 1999) do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata.

Pan Marek Dietl posiada duże doświadczenie związane z rynkiem finansowym. Oprócz wspomnianej powyżej 4 letniej pracy w Krajowym Funduszu Kapitałowym, ukończył specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 2008-2013 był mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia do września 2017 roku zasiadał w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo.

Ponadto, posiada doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek notowanych:

  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Strategii, od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku,
  2. Mercator Medical S.A.; Członek Rady Nadzorczej; od czerwca 2016 roku do września 2017 roku,
  3. Polnord S.A.; Członek Rady Nadzorczej; od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku,
  4. BSC Drukarnia Opakowań S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu od czerwca 2013 roku do stycznia 2017 roku,
  5. Atende S.A.; Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2013 roku do września 2017 roku,
  6. Midven S.A.; Członek Rady Nadzorczej w latach 2013-2014,
  7. Techmex S.A.; Członek Rady Nadzorczej w latach 2009-2011.

Pan Marek Dietl posiada również doświadczenie w organach spółek niepublicznych – zarządzał trzema spółkami, a w kolejnych dwunastu zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. były to podmioty związane z rynkiem finansowym: Lib-Leasing (2005-2010); BA Seedfund (2006-2008); Inovo Venture Fund (2013-2014); Zernike Meta-Ventures (2013-2014). Od 2018 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Pan Marek Dietl podejmuje również działalność społeczną i ekspercką. W latach 2007-2010 był społecznym doradcą trzech kolejnych Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2008-2013 był mediatorem w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, w latach 2006-2017 ekspertem (2006-2017) i członkiem zarządu (2015-2017) Instytutu Sobieskiego oraz w latach 2011-2017 ekspertem Business Centre Club, a obecnie jest społecznym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Ponadto od 2018 roku jest członkiem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. W czasie studiów był współzałożycielem, członkiem zarządu oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenie ConQuest Consulting.