Marek Dietl Prezesem Zarządu GPW na kolejną kadencję

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało o wyborze Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję
  • Nowa kadencja Prezesa Zarządu GPW rozpocznie się 26 lipca tego roku i potrwa do 26 lipca 2022 roku

23 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w punkcie porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Zarządu, umieszczonym na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego 35 proc. kapitału zakładowego Spółki, podjęło uchwałę, którą powołało Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję. Nowa kadencja Zarządu Giełdy rozpocznie się 26 lipca tego roku i potrwa do 26 lipca 2022 r.

Marek Dietl objął stanowisko Prezesa Zarządu GPW w 2017 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało go na tę funkcję 19 czerwca 2017 r.), po otrzymaniu 26 września ubiegłego roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego.