PAGI sprzedaje częstotliwości 3,7 GHz na rzecz P4 – operatora sieci Play

Jørgen Bang-Jensen

PAGI S.A., świadcząca usługi telekomunikacyjne dla firm i instytucji, sprzedała posiadane pasmo częstotliwości 3,7 GHz na rzecz P4 Sp. z o.o. – operatora telefonii komórkowej Play. Częstotliwości pozwalają na świadczenie usług 5G w Warszawie i sąsiadujących powiatach. PAGI planuje skupić się na rozwoju usług w segmencie Internetu Rzeczy (IoT).

„Dzięki środkom ze sprzedaży będziemy mogli szerzej wejść na perspektywiczny rynek usług Internetu Rzeczy IoT oraz usług machine-to-machine. W szczególności planujemy rozwinąć usługi m.in. zdalnego odczytu liczników energii, gazu, wody czy ciepła w województwie mazowieckim. Chcemy zaoferować nowe usługi naszym obecnym klientom z sektorów logistycznego, transportowego, komunalnego, a w przyszłości również klientom z sektora energetycznego” – mówi Waldemar Opałka, Prezes Zarządu PAGI S.A. „Planujemy również realizować budowę łączy światłowodowych w Warszawie i okolicy.” – dodaje Prezes Opałka.

Strony uzyskały już prawomocną decyzję Prezesa UKE dotyczącą zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości. Jednocześnie PAGI zachowa prawa do korzystania z częstotliwości do końca 2018 roku, co pozwoli Spółce na zapewnienie niezakłóconej dostawy usług telekomunikacyjnych do obecnej bazy klientów.

Sprzedawane częstotliwości 3,7 GHz pozwalają na świadczenie telekomunikacyjnych usług 5G w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie oraz 76 innych miejscowościach. P4 zamierza wykorzystać zakupione pasmo do świadczenia bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych w technologii 4G oraz 5G.

„Z przyjemnością dodajemy tę rezerwację częstotliwości do ostatnio zakupionej rezerwacji częstotliwości w paśmie 3700 MHz. Rezerwacja częstotliwości PAGI 3.7 GHz pozwoli nam pokryć część najbardziej atrakcyjnego regionu w Polsce, którym jest województwo mazowieckie generujące 22% produktu krajowego brutto Polski i jest zamieszkane przez 14% populacji kraju. Play z przyjemnością dodaje tą częstotliwość do już silnego portfela.” – mówi Jørgen Bang-Jensen, Prezes P4 Sp. z o.o.