MedApp przekracza próg rentowności w III kwartale br. Prawie 1 mln zł przychodów i 244 tys. zł EBITDA

Krzysztof Mędrala
Krzysztof Mędrala, prezes MedApp S.A.

MedApp S.A., polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości oraz gromadzeniu dużych zbiorów danych opublikowała raport okresowy za III kwartał 2020 roku. W minionym kwartale Spółka odnotowała istotny wzrost przychodów oraz przekroczyła próg rentowności. Przychody wyniosły 950 tys. zł, EBITDA wyniosła ponad 244 tys. zł, a zysk netto osiągnął poziom 45 tys. zł. Spółka realizowała w tym czasie dotychczas zawarte umowy komercyjne, pracowała nad prospektem oraz nawiązała współpracę z kolejnymi placówkami medycznymi. Spółka kontynuuje komercjalizację rozwiązań CarnaLife Holo oraz CarnaLife System, poszerza ich funkcjonalności oraz pracuje nad prospektem, który umożliwi przeprowadzenie oferty akcji (Serii H) i wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW.

Na wyniki III kwartału miały wpływ zawarte dotychczas umowy oraz nowe komercyjne kontrakty zawarte w tym okresie. MedApp podpisał umowę dystrybucyjną z firmą WLOG Solutions Sp. z o. o., w ramach której partner zajmuje się dystrybucją rozwiązań CarnaLife Holo oraz CarnaLife System do polskich placówek medycznych oraz producentów urządzeń medycznych. Spółka kontynuuje również współpracę z NEO Hospital w ramach, której specjaliści Szpitala Na Klinach w Krakowie wykorzystują CarnaLife Holo do wsparcia m.in. zabiegów onkologicznych. Umowa jest realizowana w systemie Software as a Service (SaaS). Tego typu system rozliczeń pozwala Spółce generować regularne i powtarzalne przychody.

– Dobre wyniki finansowe oraz przekroczenie progu rentowności wynikają z systematycznej pracy nad komercjalizacją naszych rozwiązań. Staramy się wykorzystać szansę jaką dla naszych rozwiązań jest pandemia COVID-19. Realizujemy nowe umowy oraz kontynuujemy współpracę w ramach zawartych dotychczas kontraktów, co ma kluczowy wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży. Nie zwalniamy tempa. Zamierzamy poszerzać współpracę z aktualnymi placówkami partnerskimi oraz wprowadzać na rynek nowe usługi, takie jak ogłoszona niedawno Wirtualna Przychodnia. Warto zaznaczyć, że dodatni wynik finansowy został zrealizowany w warunkach zwiększającego się zatrudnienia, rosnących nakładów związanych z wdrożeniami nowych funkcjonalności naszych aplikacji oraz kosztów związanych z przygotowaniami do przejścia na rynek główny GPW. – komentuje Krzysztof Mędrala, prezes MedApp S.A.

Spółka kontynuuje komercjalizację swoich rozwiązań m.in. poprzez poszerzanie portfolio oferowanych rozwiązań. W grudniu Spółka planuje wprowadzać na rynek usługę Wirtualna Przychodnia. Jest to pierwsze oprogramowanie w Polsce umożliwiające lekarzom, placówkom medycznym i szpitalom prowadzenie zdalnej opieki polegającej nie tylko na konsultacji, ale przede wszystkim diagnostyki i monitoringu zdrowia pacjenta, który rejestruje wyniki badań przy pomocy urządzeń telemedycznych. Platforma przeznaczona dla specjalistów umożliwia specjalistyczną analizę wyników zarejestrowanych samodzielnie badań, ich opisy oraz generowanie raportów. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych medycznych (big data analytics). Wirtualna Przychodnia bazuje na technologii analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który oferowany jest w regularnej ofercie MedApp.

– W minionym kwartale wprowadziliśmy do oferty w ramach CarnaLife System min. wideokonsultacje, a od października br. w ramach holografii i wizualizacji 3D oferujemy nową aplikację, SurgeonEye wykorzystywaną do celów edukacyjnych, która opiera się na chmurze Azure Microsoftu i goglach HoloLens 2. W ten sposób dotykamy coraz bardziej popularnego obszaru edu-tech, który szczególnie teraz, w dobie Covidu cieszy się rosnącym zainteresowaniem – informuje Krzysztof Mędrala.

Ponadto wykorzystując naszą aplikację CarnaLife Holo przeprowadziliśmy już pierwsze zabiegi z wykorzystaniem najnowszych gogli Microsoft HoloLens 2, w których lekarze, na sali operacyjnej korzystali z tak zaawansowanych rozwiązań zarówno sprzętowych jak i software’owych. CarnaLife Holo wspomogło skuteczne zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu nowych klientów i skalowaniu biznesu nie rezygnując z rozwoju naszych technologii. Wierzymy, że w ten sposób będziemy mogli osiągać powtarzalne, skalowalne  wyniki finansowe – dodaje. 

Od października MedApp oferuje również aplikację SurgeonEye, która jest nowoczesnym, uniwersalnym narzędziem prowadzenia zajęć edukacyjnych jak i wszelakiego rodzaju prezentacji produktów dla potrzeb sprzedażowych i marketingowych. Aplikacja umożliwia jednoczesne przedstawienie różnej zawartości w postaci hologramów m.in. tekstu, prezentacji multimedialnych, filmów, modeli trójwymiarowych czy wizualizacji wolumetrycznych z pełną interakcją z obiektami. Świat widziany oczami użytkownika może być przesyłany do studentów czy klientów rozrzuconych po całym świecie. Jest to niezwykle istotne w dobie obecnej pandemii. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć klinicznych, zajęć z zakresu anatomii czy fizjologii, ale również wykładów czy zajęć laboratoryjnych w uczelniach technicznych. Dodatkowo, SurgeonEye stanowi idealne rozwiązanie do prezentacji produktów i rozwiązań podczas spotkań z klientami zarówno bezpośrednio jak i w trybie zdalnym. Przyglądamy się zastosowaniu tej technologii w odniesieniu do e-commerce.

Miniony kwartał był również okresem przygotowań MedAppu do wejścia na rynek regulowany GPW oraz do towarzyszącej temu emisji akcji. Po przygotowaniu oraz złożeniu 20 lipca br. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu, w Komisji trwa postepowanie w sprawie zatwierdzenie prospektu Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie skali działalności poprzez rozpoczęcie procesu certyfikacji CarnaLife Holo przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, a następnie wprowadzenie produktów MedAppu do obrotu na rynku amerykańskim. Środki uzyskane w ramach emisji pozwolą również na prowadzenie dalszych działań związanych z rozwojem oraz komercjalizacją rozwiązań oferowanych przez MedApp S.A.