Menadżerowie logistyczni oceniają sytuację na rynkach wschodzących

0

Populizm i stagnacja w światowym handlu mogą wpłynąć na sytuację rynków wschodzących w 2017 roku – to jeden z głównych wniosków wynikających z ankiety przeprowadzonej wśród 800 menadżerów z branży logistycznej w ramach Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 (Agility Emerging Market Logistics Index 2017).

​Opublikowany po raz ósmy Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 klasyfikuje 50 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o wielkość rynku, warunki biznesowe, infrastrukturę i połączenia transportowe, czyli te czynniki, które są atrakcyjne z punktu widzenia operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów. Indeks opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród menadżerów branży logistycznej i łańcuchów dostaw.

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 – najważniejsze wnioski

W 2017 roku menadżerowie logistyczni obawiają się dalszego rozwoju sytuacji na rynkach wschodzących. 69% ankietowanych przyznało, że Brexit oraz załamanie wielu globalnych i regionalnych negocjacji handlowych, może doprowadzić do odejścia od zasad wolnego handlu. Dla 43% ankietowanych prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przewidujące w 2017 roku wzrost na rynkach wschodzących na poziomie 4,6%, są zbyt optymistyczne. Na stagnację w handlu światowym oraz turbulencje na rynkach wschodzących wskazują też wyniki rankingu – w przypadku 24 spośród 50 krajów (w tym 7 z pierwszej 10) nastąpił spadek wyników Indeksu rok do roku.

Pierwsze miejsce w rankingu ogólnym po raz kolejny zajęły Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata. To właśnie kierunek rozwoju chińskiej gospodarki będzie głównym czynnikiem napędzającym wzrost ekonomiczny i handel międzynarodowy w 2017 roku. Wprawdzie 76% badanych menadżerów przyznało, że chińska gospodarka zwalnia, ale tylko 17% uznało, że to spowolnienie będzie miało znacząco negatywny wpływ na sektor logistyki i transportu. 66% ankietowanych zaznaczyło też, że wolniejszy wzrost nie zmieni ich planów ekspansji na tym rynku. Według ankietowanych menadżerów rynkiem wschodzącym o największym potencjale logistycznym, gdzie można spodziewać się najwięcej nowych inwestycji, są Indie. Stabilny wzrost oraz reforma podatków spowodowały, że kraj ten awansował w rankingu na 2. miejsce za Chinami, wyprzedzając Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak zaznaczyli ankietowani, tym, co jednak może zakłócić rozwój tej gospodarki w 2017 roku, jest niespodziewana decyzja rządu indyjskiego o wycofaniu z obiegu banknotów o wysokim nominale i promowanie transakcji bezgotówkowych.

Czytaj również:  Pensje rosną wolniej. Wojna handlowa przyspiesza

Zjednoczone Emiraty Arabskie (pozycja 3. w ogólnym rankingu), po raz kolejny zajęły najwyższe miejsce pod względem klimatu dla biznesu, infrastruktury i połączeń transportowych. Kraje Zatoki Perskiej (ZEA, Katar, Oman, Bahrajn, Arabia Saudyjska i Kuwejt) znalazły się też w pierwszej dziesiątce krajów z najlepszymi warunkami dla biznesu.

Po raz kolejny menedżerowie wskazali Brazylię jako jeden z rynków o największym potencjale logistycznym, ustępujący tylko Indiom i Chinom. Pomimo recesji i wszczęcia procedury impeachmentu wobec prezydent Dilmy Rousseff, kraj ten utrzymał 7 pozycję. Blisko 75% ankietowanych spodziewa się w 2017 roku wzrostu cen towarów, ale ich zdaniem, nie będzie on znaczący.