Menadżerowie logistyczni oceniają sytuację na rynkach wschodzących

eksport

Populizm i stagnacja w światowym handlu mogą wpłynąć na sytuację rynków wschodzących w 2017 roku – to jeden z głównych wniosków wynikających z ankiety przeprowadzonej wśród 800 menadżerów z branży logistycznej w ramach Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 (Agility Emerging Market Logistics Index 2017).

​Opublikowany po raz ósmy Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 klasyfikuje 50 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o wielkość rynku, warunki biznesowe, infrastrukturę i połączenia transportowe, czyli te czynniki, które są atrakcyjne z punktu widzenia operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów. Indeks opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród menadżerów branży logistycznej i łańcuchów dostaw.

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 – najważniejsze wnioski

W 2017 roku menadżerowie logistyczni obawiają się dalszego rozwoju sytuacji na rynkach wschodzących. 69% ankietowanych przyznało, że Brexit oraz załamanie wielu globalnych i regionalnych negocjacji handlowych, może doprowadzić do odejścia od zasad wolnego handlu. Dla 43% ankietowanych prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przewidujące w 2017 roku wzrost na rynkach wschodzących na poziomie 4,6%, są zbyt optymistyczne. Na stagnację w handlu światowym oraz turbulencje na rynkach wschodzących wskazują też wyniki rankingu – w przypadku 24 spośród 50 krajów (w tym 7 z pierwszej 10) nastąpił spadek wyników Indeksu rok do roku.

Pierwsze miejsce w rankingu ogólnym po raz kolejny zajęły Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata. To właśnie kierunek rozwoju chińskiej gospodarki będzie głównym czynnikiem napędzającym wzrost ekonomiczny i handel międzynarodowy w 2017 roku. Wprawdzie 76% badanych menadżerów przyznało, że chińska gospodarka zwalnia, ale tylko 17% uznało, że to spowolnienie będzie miało znacząco negatywny wpływ na sektor logistyki i transportu. 66% ankietowanych zaznaczyło też, że wolniejszy wzrost nie zmieni ich planów ekspansji na tym rynku. Według ankietowanych menadżerów rynkiem wschodzącym o największym potencjale logistycznym, gdzie można spodziewać się najwięcej nowych inwestycji, są Indie. Stabilny wzrost oraz reforma podatków spowodowały, że kraj ten awansował w rankingu na 2. miejsce za Chinami, wyprzedzając Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak zaznaczyli ankietowani, tym, co jednak może zakłócić rozwój tej gospodarki w 2017 roku, jest niespodziewana decyzja rządu indyjskiego o wycofaniu z obiegu banknotów o wysokim nominale i promowanie transakcji bezgotówkowych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (pozycja 3. w ogólnym rankingu), po raz kolejny zajęły najwyższe miejsce pod względem klimatu dla biznesu, infrastruktury i połączeń transportowych. Kraje Zatoki Perskiej (ZEA, Katar, Oman, Bahrajn, Arabia Saudyjska i Kuwejt) znalazły się też w pierwszej dziesiątce krajów z najlepszymi warunkami dla biznesu.

Po raz kolejny menedżerowie wskazali Brazylię jako jeden z rynków o największym potencjale logistycznym, ustępujący tylko Indiom i Chinom. Pomimo recesji i wszczęcia procedury impeachmentu wobec prezydent Dilmy Rousseff, kraj ten utrzymał 7 pozycję. Blisko 75% ankietowanych spodziewa się w 2017 roku wzrostu cen towarów, ale ich zdaniem, nie będzie on znaczący.

Państwem, które odnotowało największy awans wśród wszystkich krajów objętych badaniem, jest Iran. W ogólnym rankingu kraj ten zajął 18 pozycję, awansując aż o 8 miejsc. Iran znalazł się też na 9 miejscu (awansując z 15) w rankingu rynków wschodzących, które zdaniem menedżerów mają największy potencjał wzrostu w dziedzinie logistyki. Ankietowani zwrócili też uwagę na Kazachstan, który dzięki poprawie warunków prowadzenia biznesu, awansował o 4 miejsca na pozycję 14.

Z gospodarczymi skutkami nieudanej próby zamachu stanu oraz zamachów terrorystycznych poradziła sobie Turcja, która awansowała z pozycji 10 na 9. Swoją pozycję (miejsce 28) poprawiła Argentyna, próbująca zakończyć kilkuletni okres izolacji ekonomicznej. W rankingu nieznacznie natomiast spadła pozycja Rosji, z miejsca 9 na 10, co było efektem utrzymania zachodnich sankcji oraz niskich cen energii.

Jeśli chodzi o Afrykę, to wśród krajów, które zanotowały największy spadek w Indeksie znalazły się Nigeria i RPA. Swoje pozycje poprawiły natomiast mniejsze rynki, takie jak Uganda, Etiopia, Tanzania i Kenia.

Essa Al-Saleh, prezes i CEO Agility Global Integrated Logistics, stwierdził, że operatorzy logistyczni i ich klienci obawiają się upowszechnienia tendencji antyglobalizacyjnych oraz populistycznych, które już pojawiły się w Wielkiej Brytanii i USA. A to utrudni wymianę handlową z rynkami wschodzącymi, w dużym stopniu uzależnionymi od eksportu. „Wskaźniki wzrostu rynków wschodzących są wciąż najwyższe na świecie, ale niezwykle trudno jest ocenić ich faktyczną siłę w globalnych łańcuchach dostaw” dodaje Al-Saleh. „Indeks oraz badanie mogą być bardzo przydatne dla określenia najważniejszych silnych i słabych stron poszczególnych rynków.”

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na 2017 rok został opracowany przez Transport Intelligence (Ti), jedną z czołowych firm badawczych w branży logistycznej.

John Manners-Bell, dyrektor zarządzający Ti, podsumowuje: „W 2016 roku na wielu rynkach wschodzących panowała niepewność i brak stabilności, wzmacniane przez zmiany polityczne w Europie i Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć wpływ na wymianę handlową z Ameryką Łacińską, Azją i Afryką. Można jednak dostrzec wiele pozytywnych sygnałów, na przykład świetne wyniki osiągane przez Indie. Bardziej jednak niż kiedykolwiek wcześniej, Indeks pokazuje dziś różnice między rynkami prosperującymi a tymi, które są najbardziej zagrożone i osiągają najsłabsze wyniki.”

„Wyniki Indeksu Logistycznego są również istotne z punktu widzenia naszych klientów.  Wiele polskich firm jest zainteresowanych rozwojem działalności biznesowej na rynkach wschodzących. Dlatego śledzimy, co się dzieje w poszczególnych krajach, w jakim kierunku zmierza ich gospodarka i jak to przełoży się na nasze usługi i serwis dla klientów” mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Logistics w Polsce.