Merit Investments ASI SA z planami przejęcia konkurencyjnej do pyszne.pl platformy marketplace wciagnij.to

wciągnij to platforma

Inwestorzy dobrze przyjęli podpisanie listu intencyjnego funduszu z właścicielem firmy Grupa ABS, Adrian Sadowski. W lutym br., spółka Merit Investments ASI SA, którego akcje są notowane na rynku NewConnect, kilkukrotnie zwiększyła swoją kapitalizację w porównaniu do stycznia. Jeszcze miesiąc temu można było kupić jedną akcję funduszu nawet za 56 groszy, gdy po raporcie z 22 lutego trzeba było płacić już nawet 2,40 złotego. Dynamicznemu wzrostowi kursu akcji towarzyszyły najwyższe w historii obecności spółki na NewConnect obroty. Tylko w ostatnim tygodniu lutego ponad 300 tysięcy akcji funduszu zmieniło swojego właściciela, a w ciągu całego miesiąca wolumen handlu akcjami przekroczył poziom 400 tysięcy sztuk akcji.

wciągnij toRaport Merit Investments ASI SA ukazał się jeszcze podczas trwania sesji giełdowej w dniu 22 lutego. Fundusz wraz z Adrianem Sadowskim chce założyć nową firmę w formie spółki akcyjnej, w której zamierzają rozwijać trzy projekty. Pierwszy z nich to platforma do zamawiania jedzenia na wynos i promocji restauracji pod nazwą „wciagnij.to”, która co do zasady będzie konkurowała np. ze znanym wszystkim portalem pyszne.pl. Drugi projekt to wirtualny kelner pod nazwą „Easy QR Menu”. Trzeci projekt spina całość pod kątem kompletnego rozwiązania IT dla gastronomii i pozwala zarządzać restauracją i dostawą zamówienia pod drzwi – pod nazwą „ABS POS”. Te trzy projekty mają zastosowanie głównie w branży gastronomicznej, szczególnie jako platforma e-commerce. Kompleksowe wdrożenie projektów w restauracji pozwala wspierać sprzedaż zdalną restauracji i kompleksowo nią zarządzać, zwiększając sprzedaż zamówionych dań na wynos. Platforma do zamawiania jedzenia na wynos „wciagnij.to” już działa w podstawowej funkcjonalności. Przeszła pozytywnie fazę alfa i wkrótce po zawiązaniu nowej spółki będzie komercjalizowana w największych miastach w Polsce, aby docelowo objąć znaczący obszar kraju swoim zasięgiem. Restauratorzy mogą się już zgłaszać do współpracy. Obecnie nie są pobierane żadne prowizje i opłaty od restauracji, a abonament za kompleksowe oprogramowanie jest już dostępny od ceny 1 zł dziennie. Jest to spore wsparcie pomysłodawców projektu dla sektora gastronomicznego, bardzo mocno przecież dotkniętego skutkami pandemii. Fundusz liczy na to, że nawyki Polaków do zamawiania dań z dostawą do domu czy biura pozostaną normą nawet po ustaniu pandemii. Obecnie to jedyna forma zamawiania ulubionych dań przez konsumenta.

Koncepcja pomysłu jest bardzo prosta. Restaurator, który we współpracy z nową spółką pomysłodawców wdroży kompleksowe rozwiązania, otrzyma do dyspozycji komplementarny, nowoczesny i unikatowy na skalę Polski system IT przeznaczony dla gastronomii. Nowoczesna platforma do wsparcia sprzedaży i zarządzania restauracją „wciagnij.to” to zaledwie cześć całego systemu.

W zakładce dla restauracji, możemy przeczytać, że portal to nie tylko dobrze przygotowana platforma marketplace, ale też w dużym stopniu nowość do zamawiania jedzenia online. Ważną kwestią jest fakt, że restaurator korzystając z wciagnij.to nie będzie płacić wysokich prowizji. Będzie mógł samodzielnie panować nad zasięgami dostaw. Do tego może dowolnie i zdalnie zmieniać swoje menu w każdej chwili zależnie od popytu, czy w trakcie godzin lunchtime. Bez prowizji, bez stresu, bez kłopotu, a całość w ramach komplementarnego pakietu projektów IT, które są w dużej mierze gotowe do komercjalizacji.

List intencyjny zakłada, że negocjacje umowy inwestycyjnej Sadowskiego z funduszem potrwają do końca marca, tak aby Zarząd Merit Investments ASI SA miał czas po zawarciu porozumienia inwestycyjnego na zbadanie projektów opisanych w raporcie do dnia 30 czerwca br. Podpisaniem listu intencyjnego fundusz zapewnił sobie długi czas wyłączności do projektów. Przy realizacji pozytywnego scenariusza jeszcze w lipcu br. fundusz zawiąże wspólną spółkę akcyjną z Adrianem Sadowskim w której będą rozwijać i komercjalizować swoje projekty.

W listopadzie zeszłego roku Merit Investments ASI SA podjął decyzję w sprawie wyboru modelu rozwoju i możliwych sposobów działania ASI w latach 2020 – 2025. Kluczowym dla funduszu jest wdrożony i realizowany handel akcjami już notowanymi na giełdzie, gdzie prym wiodą akcje spółek niedoszacowanych i wzrostowych, dla których projekcja zysku osiąganego przez ASI przy zamknięciu pozycji będzie rokować uzyskaniem ponadprzeciętnej stopy zwrotu w krótkim lub w średnim terminie. Do tego zarządzający funduszem przyznaje się do realizacji transakcji o typowo oportunistycznym charakterze nie tylko na giełdzie. Nie wyklucza też transakcji lewarowanych emisją obligacji i pożyczek w celu nabywania aktywów. Prezes Merit Investments ASI SA chce wykorzystywać możliwości współpracy z innymi inwestorami przy dokonywaniu transakcji. Merit Investments ASI SA w IVQ2018 jako druga spółka na polskiej giełdzie została wpisana na listę alternatywnych spółek inwestycyjnych – ASI. Od tego czasu fundusz osiąga coraz lepsze wyniki. W IIIQ2020 fundusz z 24 pozycji swojego portfela akcji notowanych, aż 23 pozycje zamknął z zyskiem. Raport roczny będzie publikowany 19 marca.