Merit zmienia nazwę na Grupa Klepsydra

Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA
Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, otrzymała informację, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku właściwy dla Spółki sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w statucie Spółki, m.in. zmiany nazwy z Merit S.A. na Grupa Klepsydra S.A.

Pod koniec czerwca, Grupa Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit S.A., jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego weszła na GPW.

„Grupa Klepsydra jest już oficjalną nazwą spółki notowanej na NewConnect. Jest to zmiana formalna, my działamy wciąż bez zmian, na wysokich obrotach. Cieszymy się jednak, że już będziemy mogli budować naszą rozpoznawalność jako Grupa Klepsydra. Jesteśmy pierwszą grupą skupiającą spółki funeralne na GPW i zamierzamy dowieść, że jest to stabilny, ale też perspektywiczny sektor. Jak do tej pory konsekwentnie realizujemy nasze obietnice i tego będziemy się trzymać w przyszłości. A plany mamy ambitne, ponieważ budujemy największą grupę funeralną w Polsce” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.