Michał Kanownik dalej będzie kierować Cyfrową Polską

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Dotychczasowy prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik będzie kierował organizacją przez kolejną dwuletnią kadencję. Taką decyzję podjęło jednogłośnie walne zgromadzenie Cyfrowej Polski.

­

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Moim celem było i nadal będzie umacnianie Związku w roli silnego partnera reprezentującego interesy polskiej branży nowoczesnych technologii w relacjach z administracją publiczną oraz biznesem. To ważne zwłaszcza z punktu widzenia regulacji prawnych, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na kondycję całego sektora cyfrowego – mówi Michał Kanownik. I dodaje: – Cieszę się, że moja dotychczasowa praca na rzecz Związku została doceniona. To dla mnie zaszczyt móc w dalszym ciągu kierować Cyfrową Polską.

Wśród spraw, które są priorytetowe dla branży nowoczesnych technologii Michał Kanownik wskazuje: dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, implementację Dyrektywy dotyczącą prawa autorskiego, zwiększanie cyberbezpieczeństwa oraz świadomości urzędników, przedsiębiorców i konsumentów w użytkowaniu sprzętu elektronicznego, stosowanie kryteriów jakościowych i środowiskowych w przetargach publicznych, gospodarowanie elektrośmieciami oraz pogłębianie cyfryzacji polskiej gospodarki, w tym w szczególności cyfryzacji radia.

Michał Kanownik związany jest ze Związkiem Cyfrowa Polska od ponad 9 lat. Rozpoczynał pracę w organizacji jako specjalista ds. prawodawstwa i administracji. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Związku. W 2015 r. został wybrany na Prezesa, a w 2016 r. oraz ponownie w 2018 r. – na członka zarządu Digital Europe, organizacji reprezentującej europejską branżę cyfrową. Od lutego 2019 r. zasiada również w Radzie ds. Cyfryzacji działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Zgodnie z decyzją członków Cyfrowej Polski w zarządzie organizacji nadal będą zasiadać Włodzimierz Ossowski z Action SA. oraz Jacek Łęgiewicz z Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.