Mieczysław Groszek: Czy płatności elektroniczne są bezpieczne?

Wejście w obrót bezgotówkowy – oprócz zalet w postaci wygody i większych możliwości – rodzi także pytanie o jego bezpieczeństwo. Kwestia ta jest coraz bardziej aktualna i często poruszana w ostatnim czasie. W przypadku gotówki sprawa ta była prosta i zależna głównie od nas samychPrzy płatnościach  elektronicznych tracimy z pola widzenia pieniądz, który rozliczamy. W tej sytuacji potrzebna jest świadomość i wiedza na temat zagrożeń. Polski system płatniczy jest bardzo nowoczesny i rozciąga się to nie tylko na użytkowość, ale i sposób zabezpieczenia. Istnieje na to wiele dowodów – zarówno jeśli chodzi o stronę techniczną, jak i edukacyjno-informacyjną. Banki prowadzą kampanie społeczne pokazujące na czym polegają ryzyka w cyberprzestrzeni i jak można się przed nimi zabezpieczyć. Działania te mają charakter uniwersalny, choć oczywiście dla płatności jest to szczególnie istotne. Odpowiednie zabezpieczenie wymaga przestrzegania elementarnych zasad. Uczy tego także obrót bezgotówkowy.

– Pieniądz elektroniczny i związane z nim procesy można bardzo dokładnie śledzić i opisać. Użytkownik ma wiedzę o tym, co się z nimi dzieje. W ten sposób możemy kontrolować, czy wybrany przez nas bank lub punkt handlowy spełnia odpowiednie procedury bezpieczeństwa – powiedział serwisowi eNewsroom dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa – Często jest to domyślne, jednak używając nowych technologii warto sprawdzać kwestie bezpieczeństwa. Przy płatnościach są one szczególnie ważne. Po pierwsze, należy zwracać uwagę na reputację i zaawansowanie danej instytucji, której decydujemy się zaufać w obrocie bezgotówkowym. Po drugie, system płatniczy jest nadzorowany. Tego, czego instytucje finansowe, którym powierzamy nasze pieniądze bezgotówkowe, nie zrobią wystarczająco solidnie z własnej inicjatywy – pilnują także organy nadzoru – w Polsce głównie Komisja Nadzoru Finansowego.  Ważne regulacje wprowadziło również rozporządzenie RODO. Dzięki temu oddawane w cyberprzestrzeni dane i prywatność są chronione. Płatności bezgotówkowe mają więc ważną edukacyjną rolę. Oprócz wygody kształtują świadomość bezpieczeństwa i uczą zachowania w Internecie. Nowoczesność naszego systemu może być przeniesiona na jego bezpieczeństwo. Im lepsze narzędzia, tym bardziej są dla nas pewne – dodał Groszek.