Migracja danych do Azure – korzyści z przejścia do chmury

Migracja do chmury

Czym są usługi chmury?

Usługi chmury danych to inaczej wynajęcie miejsca w serwerowni zewnętrznego dostawcy. Chmura to złożony, zaawansowany system serwerów i sieci, które dostarczają Twojej firmie dane z maszyn wirtualnych. To fizyczne urządzenia rozlokowane w centrach danych na całym świecie. Zamiast przechowywać pliki na twardym dysku własnego komputera czy serwerze w siedzibie firmy, można je przechowywać w „chmurze”, która w rzeczywistości składa się z sieci serwerów. Najpopularniejszymi dostawcami chmury na świecie są Microsoft, Amazon oraz Google. W Polsce najpopularniejszymi rozwiązaniami są Google Cloud Platform oraz Dropbox, jednak w USA, ponad dziewięćdziesiąt pięć procent największych firm wg Fortune  korzysta z zaawansowanych możliwości chmury Microsoft Azure.

Usługi chmurowe są dostarczane wg poniższych modeli:

 1. IaaS (Infrastructure as a Service) – dostarczanie infrastruktury, takiej jak moc obliczeniowa i przestrzeń dyskowa.
 2. PaaS (Platform as a Service) – dostarczanie platformy do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
 3. SaaS (Software as a Service) – dostarczanie oprogramowania jako usługi dostępnej przez przeglądarkę internetową.

Rodzaje chmur internetowych:

 1. Chmury publiczne – to najczęściej spotykany model chmurowy. Jeden dostawca oferuje użytkownikom dostęp do ich danych. Największe na rynku są chmury od Google, Microsoftu i Amazonu.
 2. Chmury prywatne – to indywidualne, niepodzielne chmury, działające wewnątrz prywatnych sieci. Zazwyczaj są to serwerownie przedsiębiorstw.
 3. Chmury hybrydowe – mieszają elementy chmur publicznych i prywatnych. Łączą one zasoby wewnętrznych serwerowni z mocą zewnętrznych chmur. Rozwiązanie dobrze rozwinięte przez Microsoft Azure.
 4. Chmury dedykowane – w tym modelu dostawca chmurowy przeznacza część swojej infrastruktury wyłącznie dla jednej organizacji. Z takich rozwiązań korzystają przede wszystkim specjalistyczne przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.

Chmura Azure – co to?

Microsoft Azure to platforma zapewniająca szerokie możliwości obliczeniowe dla przedsiębiorstw. Azure to zaawansowane i elastyczne narzędzie, dzięki któremu otrzymujesz nieograniczony potencjał zarządzania danymi. Użytkownicy mogą korzystać z tej platformy bez konieczności obsługi własnego sprzętu. Azure ma w swojej ofercie ponad 200 produktów i usług chmurowych. Skala pokazuje jak wszechstronną platformą chmurową jest Azure. Odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw niezależnie od ich rozmiaru. Małe firmy mogą dzięki niej zredukować wydatki i rozwijać know how, podczas gdy duże korporacje mają możliwość bezproblemowego zarządzania infrastrukturą i ekspansji dzięki jej elastyczności. Microsoft Azure jest odpowiednie dla każdej branży. Oferuje specjalistyczne usługi dla konkretnych sektorów gospodarki, co podkreśla uniwersalność tego jakże zaawansowanego rozwiązania chmurowego.

Dlaczego warto przenieść swój biznes do chmury?

Chmura daje Ci możliwość optymalizacji budżetu, płacisz jedynie te zasoby, które rzeczywiście wykorzystujesz. Dzięki chmurze możesz korzystać z niespotykanej dotąd wydajności i nowoczesnych technologii, do których mamy ograniczony dostęp działając lokalnie. Microsoft Azure to jedno z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań chmurowych, które gwarantują ochronę Twoich firmowych danych. Azure wyróżnia się spełnianiem największej ilości regulacji i standardów bezpieczeństwa oraz posiada liczne certyfikaty potwierdzające ochronę prywatności. Microsoft dąży do transparentności w kwestii prywatności i zarządzania danymi. Jako potentat w branży informatycznej specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych, Microsoft kreuje standardy bezpieczeństwa danych.

Po migracji danych do chmury, pozbywamy się kosztów zakupów i utrzymania sprzętu, oprogramowania czy kosztów operacyjnych utrzymania działu IT. Inwestując w chmurę obliczeniową, zmniejszasz ryzyko biznesowe, unikając kosztownych inwestycji w lokalne rozwiązania budowy serwerowni.

Poniżej przedstawimy listę korzyści z przejścia do chmury:

 • Brak konieczności inwestycji w urządzenia (serwery, sieci etc.)
 • Zabezpieczenie danych dzięki najnowszym technologiom
 • Zaawansowane narzędzia do backupu
 • Optymalizacja budżetu – koszt za zużycie
 • Odciążenie działu IT od dodatkowych obowiązków
 • Optymalizacja kosztów utrzymania działu i amortyzacji sprzętu
 • Możliwość elastycznego zarządzania danymi
 • Skalowanie rozwiązań chmurowych
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca świata
 • Obniżenie ryzyka zarządzania maszynami
 • Odporność systemu na zdarzenia losowe

Na czym polega migracja do chmury?

Pierwszy etapem jest planowanie i przygotowywanie ofert dla rozwiązań chmurowych.

Należy wykonać analizę obecnych systemów i rozpoznać potrzeby, a także opracować cele migracji. Należy przygotować strategię poprawy obecnych systemów, przedstawić konkretne rozwiązania oraz szczegółowy projekt techniczny. Rozpisanie backlogu projektu migracji jest ważne dla powodzenia procesu.

Migracja do środowiska chmurowego  to realizacja wybranych strategii, uwzględniając hosting domen, aplikacji, serwerów i systemów informatycznych. Na tym etapie wykonywana jest wirtualizacja istniejących i nowych serwerów. Po przeprowadzonej migracji wykonuje się prace konfiguracyjne nowego środowiska. Wdrażane są zabezpieczenia i backup chmury.

Jednym z elementów projektu jest dokumentacja, wdrożenie polityki bezpieczeństwa, procedur i instrukcji operacyjnych.

Po zakończonym procesie migracji danych do chmury, należy administrować systemami chmurowymi. Wykonywane są działania mające na celu utrzymanie i rozwój środowiska IT w chmurze.

Rodzaje migracji danych

Przenoszenie ze środowiska lokalnego do chmury

Przenoszenie centrum danych to proces, w którym dane są przekazywane z lokalnych serwerów i komputerów (często umieszczonych w serwerowni firmy) do serwerów chmurowych danego dostawcy. Chmura to złożony system serwerów, które muszą być umieszczone dobrze chronionych obiektach.

Najczęściej stosowaną metodą przenoszenia danych do chmury są sieci o dużej przepustowości. Jednak gdy brakuje zaawansowanej infrastruktury sieciowej, dane można przenieść, zapisując je najpierw na dyski o wysokiej pojemności czy urządzenia typu „Data Box”, a następnie fizycznie dostarczyć je do dostawcy chmurowego, który włączy je do swoich systemów.

Migracja do chmury hybrydowej

Niektóre organizacje wybierają model, w którym tylko część ich zasobów jest przenoszona do chmury, podczas gdy reszta pozostaje na miejscu w ich własnych centrach danych, tworząc w ten sposób chmurę hybrydową. Taka strategia pozwala wykorzystać potencjał już posiadanego sprzętu oraz spełnić konkretne normy i wymogi prawne właściwe dla danej branży. W tym przypadku doskonale sprawdza się chmura Microsoft Azure. Chmury hybrydowe świetnie sprawdzają się również w kontekście backupu. Kiedy dane z lokalnych centrów są zabezpieczane w chmurze publicznej, stają się one niezastąpionym rozwiązaniem przy incydentach losowych. Chmura hybrydowa umożliwia szybkie odzyskanie utraconych danych.

Przenoszenie między chmurami

Dynamiku biznesu determinuje dostosowywanie się usług chmurowych do potrzeb i wymagań organizacji. W niektórych sytuacjach przedsiębiorstwa decydują się przenosić swoje zasoby pomiędzy różnymi chmurami publicznymi. Taka migracja między chmurami jest korzystna, gdy firma chce wykorzystać specyficzne produkty, usługi lub oferty cenowe różnych dostawców chmur. Można dzięki temu zoptymalizować koszty utrzymania usług chmurowych. Mimo że zarządzanie wieloma chmurami może wydawać się skomplikowane, istnieją narzędzia umożliwiające zarządzanie złożonym systemem. Administrację w tak szczególnych przypadkach dobrze jest powierzyć ekspertom ds. rozwiązań chmurowych.

Przenoszenie aplikacji i baz danych

Zalety przenoszenia systemów do chmury to przede wszystkim obniżenie kosztów, poprawa szybkości i niezawodności działania, dostęp do narzędzi programistycznych oraz interfejsów API bazujących na chmurze, skuteczniejsza ochrona oraz elastyczność w skalowaniu zasobów bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt. Linux, SAP, SQL Server i Windows Server to przykłady najczęściej przenoszonych systemów. Chmurę należy dostosować do zasobów infrastruktury IT w Twojej firmie.

Czy warto zlecić migrację zewnętrznej firmie?

Aby nie martwić się o proces migracji danych wewnątrz działu IT firmy, warto outsourcować usługi chmurowe do zewnętrznej firmy, która specjalizuje się w takich rozwiązaniach. Platforma Azure oferuje możliwość dostosowywania infrastruktury IT do wymagań Twojej firmy, jednak sukces migracji zależy od odpowiednio przeprowadzonego i udokumentowanego procesu przeniesienia danych. Lizard, firma informatyczna z Warszawy zapewnia stabilne i niezawodne środowisko chmurowe, chronione przez czołowe rozwiązania bezpieczeństwa Azure. Lizard we współpracy z APN Promise, oferuje dopasowanie najbardziej efektywnego rozwiązania pod kątem kosztów i licencji, zarządzanie projektem migracji danych do chmury i integrację z lokalną infrastrukturą IT Twojej organizacji. Podsumowując, dostaniesz kompleksową obsługę przejścia do chmury i zarządzania danymi w bezpiecznym środowisku. zaufanego partnera ds. IT. Możesz liczyć na pełne wsparcie podczas przygotowania do migracji, implementacji oraz utrzymania i rozwoju.