Wyniki finansowe XTB za 3Q 2023 r.

Siedziba XTB

Wstępne wyniki XTB za III kwartał 2023: 223 tys. aktywnych klientów i 121,1 mln zł zysku netto.

  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 121,1 mln zł (-48,7% r/r), przy przychodach
    operacyjnych 275,7 mln zł (-29,5% r/r)
  • 67,5 tys. nowych klientów pozyskanych w III kwartale (+50,7% r/r)
  • Liczba aktywnych klientów wzrosła do rekordowych 223,1 tys. (+ 47,1% r/r)
  • Wzrost aktywności transakcyjnej klientów – wolumen obrotu na instrumentach CFD wzrósł do 2,01 mln lotów (+ 26,1% r/r)

XTB opublikowało wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku. W tym okresie XTB wypracowało 121,1 mln zł zysku netto oraz pozyskało 67,5 tys. nowych klientów. W dużej mierze dzięki aktywnym działaniom marketingowym, w czasie niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych, osiągnięto rekordową liczbę ponad 223,1 tys. aktywnych użytkowników platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB.

W III kwartale 2023 roku, XTB wypracowało zysk netto na poziomie 121,1 mln zł wobec 236,2 mln zł rok wcześniej (spadek o 48,7%). Łącznie po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto XTB wynosi 542,1 mln zł, w analogicznym okresie 2022 roku wyniósł on 715,8 mln zł (spadek o 24,3%). Przychody z działalności operacyjnej zanotowane w III kwartale 2023 roku osiągnęły wartość 275,7 mln zł wobec 391,3 mln zł rok wcześniej (spadek o 29,5%). Z kolei koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 165,0 mln zł (III kw. 2022 r.: 132,5 mln zł).

Rekordowa liczba aktywnych klientów

W III kwartale XTB pozyskało 67,5 tys. nowych klientów, co łącznie z wynikami z poprzednich kwartałów tego roku daje 235 tys. nowych klientów od początku 2023 r. W analogicznych okresach poprzedniego roku, te liczby kształtowały się na poziomie 44,8 tys. nowych klientów oraz 145,8 tys. po trzech kwartałach 2022 r. Co ważne, systematycznie rośnie liczba aktywnych klientów, która w III kwartale osiągnęła rekordowy poziom 223,1 tys., co oznacza wzrost o 47,1% wobec analogicznego okresu 2022 r.

Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach, który w III kwartale wzrósł do 2,01 mln transakcji względem 1,59 mln w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast rentowność na lota w III kwartale 2023 roku wyniosła 137 zł (III kw. 2022 r.: 245 zł).

Omar Arnaout, prezes zarządu XTB
Omar Arnaout, prezes zarządu XTB

Wzrost liczby zarówno aktywnych, jak i nowo pozyskanych klientów jednoznacznie potwierdza skuteczność naszej strategii rozbudowy bazy inwestorów. Budujące jest to, że osiągamy zakładane cele nawet w okresach relatywnie niskiej zmienności na rynkach finansowych i towarowych, kiedy zainteresowanie inwestycjami maleje. Stały wzrost bazy klientów przekłada się na wzmocnienie naszej marki na arenie międzynarodowej. W naszej ocenie, zaprocentuje to w czasie większej zmienności na rynkach w przyszłości – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Struktura przychodów według klasy aktywów

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, to w III kwartale 2023 r. najbardziej zyskowne były CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych we wspomnianym okresie wyniósł 47,7%. To efekt dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych na ropie naftowej, złocie oraz pszenicy.

Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach, których udział w strukturze przychodów w III kwartale 2023 r. wyniósł 25,4%. Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte o indeksy amerykańskie – US 100 oraz US 500.

Przychody z instrumentów CFD opartych o waluty stanowiły 22,2% wszystkich przychodów. W tej klasie pod względem dochodowości dominowały takie pary walutowe jak EURUSD, USDJPY oraz GBPUSD.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2023 r. ukształtowały się na poziomie 165,0 mln zł i były o 32,4 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (III kwartał 2022 r.: 132,5 mln zł). Najistotniejsze zmiany odnotowano w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, które wzrosły o 14,7 mln zł w związku z ciągłym wzrostem zatrudnienia. Wzrost kosztów marketingowych o 10 mln zł wynikał w dużej mierze z wyższym nakładów na kampanie marketingowe prowadzone online.

Rozwój oferty produktowej

W III kwartale 2023 r., XTB kontynuowało działania związane z rozwojem oferty produktowej. W tym czasie uruchomione zostały Plany Inwestycyjne, czyli produkt oparty o fundusze ETF,  skierowany do pasywnych, długoterminowych inwestorów. We wrześniu Plany Inwestycyjne wystartowały w Rumunii, a w kolejnych tygodniach były udostępniane inwestorom na kolejnych rynkach europejskich. Obecnie korzystać mogą z niego klienci w takich krajach, jak Rumunia, Włochy, Słowacja, Czechy, Portugalia, Niemcy, a także Hiszpania. Za swój wkład w promocję idei pasywnego inwestowania, XTB zostało nagrodzone tytułem “Pasywny Rewolucjonista” w kategorii Polski Broker przez środowisko inwestorów giełdowych.

–  XTB jest miejscem przyjaznym dla każdego inwestora. Dlatego chcąc spełnić oczekiwania naszych klientów, niezależnie od ich poziomu doświadczenia czy skłonności do ryzyka, nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej platformy zarówno kątem produktowym, jak i doświadczeń użytkownika – mówi Omar Arnaout. – We wrześniu rozpoczęliśmy wprowadzanie do naszych oddziałów nowego produktu jakim są plany inwestycyjne, które wkrótce zostaną wzbogacone o wiele nowych funkcjonalności. Jestem przekonany że dzięki rozwojowi oferty produktowej zarówno w tym jak i następnym roku powiększymy naszą przewagą konkurencyjną na kluczowych rynkach – podsumował Arnaout.