Ministerstwo Klimatu z Cyfrową Polską o szansach, jakie stwarza klimatowi nowa technologia

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by sprzyjały ochronie środowiska? Na ile cyfryzacja, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja, rozwój sieci 5G czy Internetu Rzeczy może pomóc w budowie zielonego ładu i w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – m.in. na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Cyfryzujemy Polskę – technologia szansą dla klimatu” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konferencja „Cyfryzujemy Polskę – technologia szansą dla klimatu” organizowana jest przez Związek Cyfrowa Polska, organizację reprezentującą polską branżę cyfrową, pod patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Odbędzie się ona 17 września br. w Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi, która znajduje się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Technologia gwarantem dobrego klimatu

Celem spotkania jest pokazanie, jak nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą pozytywnie wpłynąć na naszą gospodarkę w perspektywie zmian klimatycznych i potrzeby ochrony środowiska. – W innowacjach technologiczny drzemie ogromny potencjał, który można wykorzystać w rozwiązaniach służących klimatowi. Ale niewątpliwie należy stale podnosić świadomość, jak umiejętnie wykorzystywać dostępne narzędzia – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. – Dlatego edukacja jest nierozerwalnym elementem procesu synergii między nowoczesnymi technologiami a ochroną klimatu – dodaje.

Swoje wystąpienie podczas konferencji wygłosi wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Postępujące zmiany klimatu i konieczność zapobiegania im to ogromne wyzwanie, przed którym stoi cały świat. W tym kontekście niezwykle cenne są nowoczesne technologie. Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu będą skuteczne, gdy będą prowadzone wielopłaszczyznowo. Niezbędna jest współpraca zarówno podmiotów z sektora MŚP, NGO, koncernów, jak i tych, na szczeblu państwowym. Resort klimatu może pochwalić się tu choćby realizowanym już po raz ósmy programem Green Evo – Akcelerator Zielonych Technologii, w którym wyszukujemy i upowszechniamy innowacyjne polskie zielone technologie – mówi wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

W konferencji wezmą również udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz reprezentanci innowacyjnych firm działających w obszarze ochrony środowiska. Rozmowa będzie poświęcona m.in. inicjatywom wspierającym działania klimatyczne, redukcji negatywnego wpływu środowiskowego transportu czy „zielonym” centrom obliczeniowym. Podczas konferencji zaprezentują się również start-upy, których rozwiązania dedykowane są kwestiom klimatycznym.

Trwa rejestracja

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. By uczestniczyć w niej w formie online należy zarejestrować się na stronie: https://konferencja.cyfrowapolska.org. Pod linkiem znajduje się również szczegółowy program konferencji.