MINUTOR Energia podpisuje umowę na sprzedaż magazynów na Ukrainie

Zbisław Lasek CEO Minutor Energia
Zbisław Lasek, CEO Minutor Energia

MINUTOR Energia, notowana na New Connect spółka, która specjalizuje się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii, zawarł z IGOSA sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu umowę na dystrybucję magazynów na terytorium Ukrainy. Szacowane wpływy z tytułu umowy w okresie do 31 grudnia 2024 r. wyniosą 2,5 mln zł netto.

– Bardzo się cieszę z zawartego kontraktu. Ostatnio w MINUTORZE przechodzimy szereg zmian, a obecnie podpisana umowa jest tego przykładem. Spółka IGOSA dostała wyłączność na sprzedaż magazynów na terytorium Ukrainy z wyłączeniem obwodu Mikołajowskiego, na którym MINUTOR sam prowadzi kilka zaawansowanych negocjacji  – powiedział Zbisław Lasek, prezes Grupy MINUTOR Energia.

Kontrahent będzie prowadził sprzedaż dostarczonych przez MINUTOR Cellarium magazynów energii we własnym imieniu i na własny rachunek, pod znakami towarowymi i firmowymi Cellarium. Umowa dotyczy również terytorium Polski i Łotwy, jednak gros zamówień będzie pochodziło z rynku ukraińskiego, na który spółka dostała wyłączność poza obwodem Mikołajowskim. Kontrakt został podpisany do końca 2024 r. z możliwością przedłużenia.

­­­– ­Zawarta umowa jest dla IGOSA bardzo istotna. W wyniku ostatnich rosyjskich bombardowań na Ukrainie ludzie bardzo często nie mają stałych dostaw prądu. Magazyn MTR Cells K10, jest produktem rozsądnym cenowo, a zarazem posiadającym bardzo dobre parametry ładowania. Tym samym będziemy mogli moim rodakom zapewnić dostęp do elektryczności w czasie, w którym elektrownie nie działają. Złożyliśmy już zamówienie na pierwsze egzemplarze pilotażowe. Moje osobiste kontakty pozwolą mi na skuteczność dystrybucji magazynu na terytorium Ukrainy. Wprowadziłem z sukcesem na rynek ukraiński m.in. markę Bielenda, a takie marki jak Revline, JASOL wprowadziłem wspólnie z ich właścicielem FLUKAR Sp. z o.o.,    – powiedział Prezes IGOSA sp. z o.o., Igor Andriyev.

MINUTOR Energia prowadzi obecnie emisję akcji serii D o wartości do 3 mln zł, której celem jest m.in. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce-córce, odpowiadającej za produkcję magazynów energii. W ostatnim czasie część akcji z nowej emisji objęli obecni współwłaściciele spółki, Agata i Zbisław Laskowie.