MLP Group szykuje się do ekspansji zagranicznej

Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za 2016 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 66,4 mln zł zysku netto. Na koniec minionego roku wartość aktywów wyniosła 1,18 mld zł,  a aktywów netto 675,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4% w ujęciu r./r., a uwzględniając wypłaconą dywidendę wzrost wyniósł aż 10,8%. Zarząd MLP Group planuje rozpoczęcie w tym roku inwestycji magazynowych na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim.

Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, na koniec grudnia 2016 r. posiadał wartość aktywów na poziomie 1,18 mld zł oraz aktywów netto (kapitałów własnych) na poziomie 675,7 mln zł, czyli o 4,4% wyższym niż rok wcześniej, a uwzględniając wypłaconą dywidendę wzrost wyniósł aż 10,8%. Przez cały 2016 rok Grupa wypracowała 66,4 mln zł zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 101 mln zł. „Osiągnięte przez Grupę wyniki oceniamy jako bardzo dobre. Jednocześnie bieżąca kondycja majątkowa i finansowa świadczy o stabilnej sytuacji wynikającej z ugruntowanej pozycji na rynku magazynowym. Pomijając wyniki sprzedanych parków MLP Bieruń i MLP Tychy przychody naszej Grupy w 2016 roku były o 10% wyższe niż rok wcześniej” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group w 2016 r. realizowało projekty inwestycyjne o łącznej powierzchni 105,9 tys. m², z czego zakończona została budowa projektów o powierzchni 29,5 tys. m². W minionym roku MLP Group zakupiło grunt pod realizację nowego parku logistycznego MLP Czeladź oraz rozpoczęło realizację nowych inwestycji w parkach: MLP Pruszków II, MLP Wrocław, MLP Lublin, MLP Poznań. Na koniec 2016 roku Grupa miała wybudowanych 306,4 tys. m2, z których wynajęte było 290,9 tys. m2. To oznacza, że wskaźnik pustostanów był na poziomie 5%. Jednocześnie w trakcie budowy i w przygotowaniu było ponad 94,6 tys. m2 powierzchni, z czego ponad 85% było już objęte umowami najmu.

Celem strategicznym Grupy jest stałe zwiększenie posiadanej powierzchni magazynowej na rynku polskim poprzez rozbudowę banku ziemi pod kolejne parki logistyczne oraz rozpoczęcie działalności za granicą. „W tym roku planujemy kolejne inwestycje w Polsce oraz na w Niemczech w okolicach Dortmundu i w Rumunii w okolicach Bukaresztu. Analizujemy oferty nabycia nieruchomości gruntowych w tych państwach. Rozważamy też możliwość uruchomienia programu emisji obligacji korporacyjnych, z którego środki przeznaczone byłyby na zakup nieruchomości w Niemczech i Rumunii” – dodał Radosław T. Krochta.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie jedenaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce.