MADKOM S.A. utrzymuje wzrost przychodów

0

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, zanotowała w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 1.430 tys. zł. Emitent pozyskuje oraz realizuje kolejne kontrakty i liczy na dalszy wzrost wartości portfela zamówień.

Wypracowane przez Spółkę przychody brutto ze sprzedaży w miesiącach styczeń-luty 2017 r. były wyższe o 97% od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku, kiedy to wyniosły one 726 tys. zł. MADKOM S.A. pracuje obecnie nad realizacją zdobytych zamówień oraz pozyskiwaniem kolejnych. W lutym br. Emitent zawarł umowę o łącznej wartości przekraczającej 1.437 tys. zł brutto na świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego. Całkowita kwota kontraktów pozyskanych przez Spółkę oraz jej partnerów w poprzednim miesiącu wyniosła ponad 1.779 tys. zł brutto. MADKOM S.A. koncentruje swoje działania na stałym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, a także na optymalizacji kosztów działalności, dążyć tym samym do wzrostu osiąganych rentowności.

„Wzrost przychodów będzie nam towarzyszył przez kolejne lata i będzie to stała tendencja. Oczywiście będą okresy wynikające z sezonowości, jednak trend ogólny będzie utrzymany co najmniej przez najbliższe dwa lata. Najsłabszym okresem sprzedażowym są miesiące letnie, tj. III kwartał. Po nim jednak zaczyna się tradycyjnie najlepszy okres sprzedażowy w całym roku. Tak też powinno być i w tym roku.” – wyjaśnia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

W lutym br. Spółka rozszerzyła swoje portfolio o nową usługę – System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE), który służy do weryfikacji podpisów elektronicznych zapisanych w formacie XAdES (plik XML z podpisem), złożonych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. Jest ona całkowicie bezpłatna, zapewnia bazę weryfikacji archiwalnych oraz umożliwia pobranie dokumentu PDF poświadczającego wynik weryfikacji. Usługa SAWPE jest dostępna pod adresem internetowym: https://sawpe.pl

Czytaj również:  DB Energy SA - wyniki finansowe za rok obrotowy 2018-2019

MADKOM S.A. zakończył 4 kw. 2016 r. zyskiem netto w kwocie 251 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.838 tys. zł. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki oraz poprawy jej wyników finansowych ma również wzrost przychodów z tytułu świadczenia usług serwisowych. W całym 2016 r. Emitent zanotował przychody ze świadczenia usług serwisowych na poziomie 2.023 tys. zł brutto, co było ich najwyższą  wartością w całej historii Spółki.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju MADKOM S.A. na lata 2015-2020 zakłada zwiększenie wartości przychodów stałych z umów serwisowych oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie fundusze unijne. Plany Spółki przewidują pozyskanie nowych kontraktów na kwotę minimum 10 mln zł oraz zdobycie zamówień na dostawy systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami u nowych klientów w liczbie co najmniej 100 urzędów w 2017 r. Dzięki temu Emitent będzie mógł zwiększyć swoje rentowności w zakresie wpływów ze stałych umów serwisowych, a generowane z nich przychody będą pokrywały koszty działalności. MADKOM S.A. ma również zamiar zdobyć zamówienia z funduszy RPO województw, które zakończyły oceny w konkursach i przyznały już dofinasowania na lata 2016-2018. Celem Spółki jest pozyskanie w tym segmencie zamówień o wartości 6 mln zł netto i ich realizacja w latach 2017-2018.