i2 Development rozpoczyna pierwszą publiczną emisję obligacji

0

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, chce pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje ruszyły 15 marca, a papiery oferuje Michael / Ström Dom Maklerski.

Od 15 marca do 04 kwietnia 2017 r. i2 Development oferuje inwestorom 10 tys. 2,5 letnich obligacji serii D, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym WIBOR 3M + 4,5 p.p. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy w Michael / Ström Dom Maklerski. Przydział obligacji zaplanowany jest na 07 kwietnia 2017 r. Termin wykupu obligacji serii D przypada na 07.10.2019 r. Inwestorzy zyskają przy tym możliwość handlowania tymi papierami na rynku wtórnym. Spółka planuje wprowadzić obligacje serii D do obrotu na Catalyst.

„To nasza pierwsza publiczna emisja obligacji. Dotychczasowe emisje były skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych i wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Chcemy dać szansę każdemu zainteresowanemu na zakup naszych papierów. Bardzo dobrze znamy rynek deweloperski oraz potencjał rozwoju naszej Spółki.” – powiedział Marcin Misztal, Wiceprezes i2 Development S.A. „W 2016 r. sprzedaliśmy 508 lokali, z czego 422 lokale w inwestycjach własnych, co oznacza 57 proc. wzrost, który wskazuje, że jesteśmy jednym z pionierów na rynku deweloperskim pod względem sprzedaży.” – dodał Wiceprezes.

i2 Development to spółka z branży deweloperskiej, która notowana jest na głównym rynku GPW od maja 2016 r. Jest prężnie rozwijającym się graczem, charakteryzującym się ponadprzeciętną wysokością marż na realizowanych projektach, która średnio w 2016 r. wyniosła 40 proc. Zwiększenie sprzedaży mieszkań w 2016 r. jest związane z istotnym wzrostem wielkości oferty, głównie w projektach własnych, a łączna oferta na koniec 2016 r. wyniosła 420 lokali, z czego aż 337 stanowiły lokale w inwestycjach własnych. Udział oferty własnej w łącznej ofercie sukcesywnie rośnie od 2015 r. i na koniec 2016 r. wyniósł 80 proc. i2 Development posiada bank ziemi pozwalający na realizację około 1 tys. lokali mieszkalnych oraz około 9 tys. m² powierzchni komercyjnej. Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem i2 Development jest inwestycja Bulwar Staromiejski zlokalizowana nad Odrą w centrum Wrocławia.

Czytaj również:  Pociąg do ryzyka ruszył

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i2 Development, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów i zwiększenie banku ziemi.

Oferta publiczna o wartości 10 mln zł nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej domu maklerskiego Michael / Ström (https://michaelstrom.pl/oferta/publiczna-emisja-obligacji-i2-development), pełniącego rolę oferującego.

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 50 sztuk obligacji, a więc za co najmniej 50 tys. zł. Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström. W tym celu należy skontaktować się z oferującym domem maklerskim w punktach obsługi klienta Michael / Ström Dom Maklerski, pod numerem telefonu (22) 128 59 39, mailem oferty.publiczne@michaelstorm.pl lub korespondencyjnie.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii D:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 15 marca 2017 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 04 kwietnia 2017 r
Przydział obligacji 07 kwietnia 2017 r.